Tester

Vad är helt centralt för att en person skall lyckas i sin befattning? Rätt kompetens och utbildning är naturligtvis utgångspunkten. Men det som oftast avgör huruvida rekryteringen blir perfekt, är de personliga färdigheterna. Och de är svårare att identifiera och bedöma.

Qsearch´s konsulter är certifierade i både SHL:s och Assessios arbetspsykologiska redskap. Dem använder vi som en röd tråd i rekryteringsprocessen - från kravprofil och företagsinventering till avslutade djupintervju.