Ägarförändring i Qsearch AB

 

Från och med den 1 september 2012 ägs och drivs Qsearch av Helena Pettersson och Stefan Otterbeck.

Helena Pettersson, som påbörjade sin anställning i bolaget 2010, går in som ägare och partner. Stefan Otterbeck, bolagets VD och en av grundarna, utökar sitt ägande.

Qsearch behåller inriktningen mot rekrytering av chefer och specialister inom branscherna försäkring, bank och finans.

För mer information, kontakta Stefan Otterbeck eller Helena Pettersson.