Experter på fördjupade personbedömningar

Qsearch har djupgående kompetens när det gäller personbedömningar av ledare och specialister. Vi använder oss av kvalitetssäkrade testverktyg för att kartlägga kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten, allt för att kunna leverera bästa möjliga beslutsunderlag.

En fördjupad personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Med detta beslutsunderlag kan vi avsevärt minska risken för felrekrytering. Det bidrar även till förståelse för kandidatens motivation och drivkrafter. Analysen ger information om personens styrkor och utvecklingsområden samt förståelse för i vilka situationer som kandidaten kommer ha lättare för, respektive uppleva mer som en utmaning. Analysen fungerar även utmärkt som underlag till framtida coachning och utveckling av individen.

Vi har stor erfarenhet av fördjupade personbedömningar på olika nivåer inom många olika typer av företag. Personbedömningar på slutkandidater ingår som en del av rekryteringsprocesser som utförs av Qsearch och vi erbjuder även tjänsten Second opinion som fristående uppdrag.

Kontakta oss »
Second opinion

Syftet med Second opinion är att kartlägga kandidatens egenskaper för att kunna bilda en uppfattning om framtida arbetsbeteende och prestation, allt för att hitta bästa matchning mellan kandidat och roll. Våra testverktyg vilar på en sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata normgrupper, god reliabilitet och en stor mängd validitetsdata som bevisar dess effektivitet. Metoderna är speciellt anpassade för yrkeslivet.

Analysen ger dig som uppdragsgivare ett beslutsunderlag kring kandidatens lämplighet för aktuell befattning. Den är också ett utmärkt redskap att använda i det gemensamma utvecklingsarbetet av kandidaten.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer om vår process » 
Bedömning av ledarskapspotential

Ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Ett gott ledarskap anpassat till medarbetarna och situationen kan göra stor skillnad. Ett gott ledarskap medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Ett dåligt anpassat ledarskap däremot, kan ha förödande konsekvenser i form av hög personalomsättning och minskad produktivitet. Vi har lång erfarenhet av ledarskapsbedömning såväl på top management-nivå som av första linjens chefer. Många av våra assessmentkonsulter har egen chefserfarenhet och praktiska insikter kring ledarskap.

Genom vår bedömning av ledarskapspotential kan vi hjälpa er att hitta rätt ledare utifrån de aktuella förutsättningarna. Vi har stor erfarenhet av att utvärdera ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. I bedömning av ledarskapspotential utgår vi från kunskap om gynnsamma respektive destruktiva ledarbeteenden. Ledarskapsbedömning är lämplig för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer om vår process » 

Våra assessmentkonsulter

Lisa Robberts

Lisa Robberts
Ansvarig Assessement | Seniorkonsult

076 - 777 03 65
Skicka e-post

Stefan Otterbeck

Stefan Otterbeck
VD | Seniorkonsult

070 - 772 77 11
Skicka e-post

Helena Pettersson

Helena Pettersson
Chef Strategi & affärsutveckling | Seniorkonsult

070 - 593 87 66
Skicka e-post

Anna Ekedorff

Anna Ekedorff
Seniorkonsult

070 - 952 53 68
Skicka e-post

Minna Aspnäs

Minna Aspnäs
Seniorkonsult | Leg. psykolog

070 - 735 20 23
Skicka e-post

Jan Mörén

Jan Mörén
Seniorkonsult | Leg. psykolog

076 - 883 40 63

Paniz Samsami

Paniz Samsami
Seniorkonsult | Leg. psykolog

076 - 230 20 20

Malin Mella

Malin Mella
Seniorkonsult | Leg. psykolog

073 - 145 59 97

Maria Lahne

Maria Lahne
Seniorkonsult

072 - 888 60 07