Bakgrundskontroll vid rekrytering

Att anställa är en långsiktig investering. En bakgrundskontroll ger er trygghet i form av ett kvalitativt beslutsunderlag för att säkerställa att personen blir anställd på rätt grunder. Vi rekommenderar alltid att genomföra en bakgrundskontroll för att komplettera och verifiera den information som inhämtats under rekryteringsprocessens övriga skeden.

Att genomföra en bakgrundskontroll syftar till att bidra till en rättvis, trygg och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Genom att ha ett gediget beslutsunderlag kan felrekryteringar undvikas samt säkerheten och tryggheten i verksamheteten stärkas. Syftet med en bakgrundskontroll är att bedöma kandidatens lämplighet för den tilltänkta tjänsten och helt enkelt få ett bättre beslutsunderlag vid anställning.

Vi erbjuder tre nivåer av bakgrundskontroller vid rekrytering, omfattningen på bakgrundskontrollen avgörs utifrån nivå på tjänst samt komplexitet och risker kopplat till rekryterande verksamhet. En bakgrundskontroll innefattar i regel komponenter så som:

  • Kontroll av cv och utbildningsbakgrund
  • Ekonomi
  • Bolagsengagemang

Vi genomför våra bakgrundskontroller i samarbete med en extern rådgivare med bakgrund från Säkerhetspolisen som har gedigen erfarenhet på området. Tack vare samarbetet säkerställer vi att bakgrundskontrollen utförs korrekt och att ni får bästa möjliga beslutsunderlag inför en rekrytering.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med bakgrundskontroller? Tveka inte att höra av dig!

Kontakta oss »