Interim

Det finns situationer då man behöver få in någon tillfälligt, exempelvis vid föräldraledighet eller när man står inför att påbörja en rekrytering av en nyckelposition och den som haft rollen tidigare hunnit sluta. Ibland behövs specialistkompetenser under en begränsad tidsperiod. Oavsett hur behovet har uppstått så hjälper vi dig.

Vi driver en interimsverksamhet tillsammans med vårt systerbolag Human Capital och kan tillsätta allt från juniora roller till seniora ledare och specialister. Våra konsultchefer har gedigen branschkunskap och omfattande expertis inom ekonomi, redovisning, bank, försäkring, corporate finance, treasury samt HR. Tack vare vår bakgrund kan vi snabbt förstå ditt behov och hitta helt rätt kompetens till ert företag. Under åren har vi byggt upp ett starkt och väl etablerat nätverk bestående av ledare och specialister som snabbt kan sätta sig in i er verksamhet.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur vårt tjänsteutbud ser ut och vad vi kan erbjuda.

Läs mer »