Searchuppdrag

Vi kartlägger, attraherar och rekryterar de bästa kandidaterna till chefs- och specialistroller. Har ni behov av att rekrytera? Vi kan skräddarsy en lösning som passar just era behov.

Kontakta oss »
Möte
Searchuppdrag

Initialt utformar vi tillsammans med dig som uppdragsgivare en kravprofil som ligger till grund för uppdraget. Den innehåller en beskrivning av den kompetens och personlighet som är avgörande för att lyckas i rollen. Vi ställer frågor kring vilket sammanhang kandidaten kommer att verka i, liksom bolagets skede. Vi ställer även frågor kring företagskulturen samt vilka drivkrafter som är viktiga för rollen. Detta för att förstå och kunna företräda er väl genom att ge en tydlig och bra beskrivning av uppdraget för kandidater.

I searchfasen kartlägger vi aktuell marknad för tjänsten, söker aktivt efter lämpliga kandidater och uppvaktar dem på ett respektfullt och personligt sätt. På så sätt säkerställer vi att ni får en aktuell bild av vilka kvalificerade kandidater som finns på marknaden. Vårt nätverk är både djupt och brett och består av ledare och specialister inom många områden i den finansiella sektorn. Eftersom vi har ett upparbetat förtroende hos våra kandidater, lyckas vi ofta skapa ett intresse för de tjänster vi vill attrahera till. Genom att vara väl insatta i de uppdrag vi arbetar med, så kan du som uppdragsgivare känna dig trygg med att vi representerar ditt bolag på ett professionellt sätt.

I nästa steg genomför vi en personlig intervju och presenterar de kandidater som matchar kravprofil och som finner tjänsten lockande. Uppdragsgivaren genomför därefter intervjuer med utvalda kandidater. De två kandidater som ni finner mest intressanta, tas vidare till fördjupad personbedömning. Efter val av slutgiltig kandidat, signerar slutligen uppdragsgivaren anställningsavtal med slutkandidaten. Under hela rekryteringsprocessen agerar vi konsultativt, liksom att vi koordinerar möten med kandidater och uppdragsgivare. Efter några månader, följer vi upp våra rekryteringar med både kandidat och uppdragsgivare.