Qsearch och Talentia bildar 280 – ett samarbete kring mångfald

a woman giving a speech
280 är en nyskapad verksamhet startat av rekryteringsbolagen Talentia och Qsearch som ett joint venture, med Rana Barghouth som är Lead i satsningen.

Nästan alla bolag sätter upp mål för att öka jämställdheten och mångfalden i sina organisationer som helhet, i ledningsgrupper, eller i tech team. Viljan saknas inte – men det är svårt att komma igång, hitta målgrupper utanför de egna nätverken, eller förstå CVn när tidigare arbetsgivare inte säger en så mycket. 

Sverige är ett land fyllt av möjligheter, entreprenörsanda, och kunskap. Dock står vi inför vissa utmaningar:

  1. Forskning visar att grupper som präglas av mångfald presterar bättre och fattar bättre beslut. Ändå är det svårt att rekrytera utanför de sociala och kulturella sammanhang man känner till. Vi har omedvetna biases och vi har svårt att sätta erfarenheter som ligger långt från oss själva i ett sammanhang. Vårt team har med sin bakgrund goda förutsättningar att hitta och utvärdera personer med internationella erfarenheter. Allt efter devisen ”It takes one to know one”!
  2. En mycket vanlig tillväxtbroms för svenska bolag är att det är svårt att hitta och rekrytera rätt personer. Särskilt inom tekniska yrken finns en stor brist sedan många år – vilket märks inom hela spektrumet från byggingenjörer till utvecklare

Vår primära målgrupp på kandidatmarknaden är nyanlända och utlandsfödda som saknar tillräckligt goda kontaktytor mot arbetsmarknaden. Med detta sagt söker vi även utanför landets gränser, men främst riktar vi oss mot personer med akademisk utbildning, som redan bor i Sverige säger Rana Barghouth, Konsult på Qsearch och Talentia 

280 ger tillgång till delar av kandidatmarknaden som inte har lika många relevanta kontaktytor för att hitta jobben som matchar kompetensen. Målet med 280 är att skapa framgång hos företag – att bidra till ökad integration och att fler människor bland nyanlända kommer till sin rätt. 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin