Ny logotyp – samma tydliga vision

Qsearch har sedan start skapat sig en framgångsrik position som en självklar rekryteringsspecialist till många av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring. Qsearch vision är att vara en långsiktig och hållbar affärspartner inom rekrytering som med sin expertkunskap tillför mervärde till sina kunder. Sedan bolaget blev en del av NGS Group har en fantastisk tillväxt- och förändringsresa påbörjats.

– Under våren har vi uppdaterat vår hemsida för att synliggöra vårt nya sammanhang och gemenskap. Som en del i utvecklingen av vår grafiska profil presenterar vi nu stolt vår nya logotyp som sluter cirkeln, säger Helena Petterson, Chef strategi- och affärsutveckling.

Den orangea färgen som präglat företaget sedan det grundades 2006 kommer att bevaras men har fått en ny nyans.

– För oss är det viktigt att den nya logotypen förblir igenkännlig för både tidigare och befintliga kunder. Vi har ett starkt varumärke som vi självklart vill bevara, men samtidigt förädla med hjälp av vår nya logotyp och grafiska profil. Vi ser den nya logotypen som en del av den expansionsresa Qsearch nu genomgår och något som bättre speglar det bolag vi är idag, säger Stefan Otterbeck, VD och medgrundare av Qsearch.

Helena Petterson poängterar att bolaget fortsätter i samma anda som förut där kulturen präglas av en professionell och affärsmässig miljö i en familjär kontext och där expertkunskap och branscherfarenhet inom finanssektorn är några av Qsearch främsta styrkor.

– Vi ser en stor potential för våra tjänster på marknaden och med NGS i ryggen har vi större möjligheter att utveckla och expandera verksamheten för att bli ännu starkare inom finanssektorn. Med vår nya logotyp och grafiska profil vill vi förtydliga vårt sammanhang med NGS Group och den trygghet, stabilitet och styrka det innebär att vara del av en stor koncern, avslutar Helena.