Om Qsearch

Qsearch har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring.

Vi värdesätter kvalitet i alla steg och strävar efter att stödja och utmana våra kunder och kandidater för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som våra uppdragsgivare behöver för att vara framgångsrika. Vi är skickliga personbedömare och arbetar med en kvalificerad rekryteringsprocess, där mångfald är ett naturligt inslag.

Under åren har vi byggt ett unikt nätverk av ledare och specialister som vi håller kontinuerlig kontakt med och månar om. För oss är det viktigt att kandidaten alltid har en positiv upplevelse i kontakten med oss.

Genom att vi själva har arbetat som ledare och specialister i finanssektorn kan vi skapa ett stort mervärde åt våra kandidater och uppdragsgivare. Vi förstår de viktiga komponenterna i varje rekrytering och har möjlighet att erbjuda matchningar utöver våra uppdragsgivares förväntningar.

Kontakta oss »

Vår vision och idé

Qsearch är det självklara valet när du önskar en kombination av branschkunskap och hög kvalitet i leverans. I kontakten med oss – lovar vi att du kommer att märka skillnaden. För oss handlar det nämligen om att se din verksamhet, inte bara som den är idag utan också utifrån de mål och den strategi ni har för framtiden. Det är vår förståelse för din verksamhet som skiljer oss från våra konkurrenter.

Kontakta oss »

En del av NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor.

Vår vision är att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Genom att bidra till människors professionella utveckling medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad, där vi bidrar till våra kunders framgång genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna.

Läs mer »

Våra värdeord som genomsyrar vårt arbete