Om Qsearch

Qsearch har sedan 2006 framgångsrikt rekryterat ledare och specialister inom bank, finans och försäkring.

Vi värdesätter kvalitet i alla steg och strävar efter att stödja och utmana våra kunder och kandidater för att kunna tillföra den kompetens och personlighet som våra uppdragsgivare behöver för att vara framgångsrika. Vi är skickliga personbedömare och arbetar med en kvalificerad rekryteringsprocess, där mångfald är ett naturligt inslag.

Under åren har vi byggt ett unikt nätverk av ledare och specialister som vi håller kontinuerlig kontakt med och månar om. För oss är det viktigt att kandidaten alltid har en positiv upplevelse i kontakten med oss.

Genom att vi själva har arbetat som ledare och specialister i finanssektorn kan vi skapa ett stort mervärde åt våra kandidater och uppdragsgivare. Vi förstår de viktiga komponenterna i varje rekrytering och har möjlighet att erbjuda matchningar utöver våra uppdragsgivares förväntningar.

QSearch Team

Vår vision och idé

Qsearch är det självklara valet när du önskar en kombination av branschkunskap och hög kvalitet i leverans. I kontakten med oss – lovar vi att du kommer att märka skillnaden. För oss handlar det nämligen om att se din verksamhet, inte bara som den är idag utan också utifrån de mål och den strategi ni har för framtiden. Det är vår förståelse för din verksamhet som skiljer oss från våra konkurrenter.

Våra värdeord som genomsyrar vårt arbete

Nyfikenhet

Genom vår nyfikenhet, slutar vi aldrig att utvecklas. Din förändringsresa blir vår, genom att matcha kompetens mot behov, idag och i morgon. 

Mod

Vi vågar utmana oss själva, våra uppdragsgivare och kandidater. Vi är transparenta med våra kandidater och stödjer våra kunder genom att vi vågar ta ställning.

Respekt

Vi är måna om att behandla människor med respekt. Genom att ha ett öppet förhållningssätt mot människor, blir mångfald och inkludering en naturlig del av vår verksamhet.       

Affärsmässighet

Vi agerar affärsmässigt i varje enskilt uppdrag och säkerställer hög kvalitet och långsiktighet för både kunder och kandidater. Med en hållbar leverans av rätt kompetens skapar vi ett affärsmässigt värde till våra uppdragsgivare.