Qsearch lanserar ny tjänst inom ledarskapsbedömning

Qsearch har sedan 2006 rekryterat ledare inom bank, finans och försäkring och har en lång erfarenhet av personbedömning av just ledare. Med vår nya tjänst, Leadership assessment, vill vi skapa ännu mer värde till våra uppdragsgivare. Genom vår utvecklade metodik, lägger vi extra vikt på att kartlägga situationen ledaren ska befinna sig i, coachar i framgångsrika ledaregenskaper samt bedömer eventuella riskbeteenden.

Ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Ett gott ledarskap anpassat till människorna och situationen kan göra stor skillnad. Ett gott ledarskap medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Ett dåligt anpassat ledarskap däremot, kan ha förödande konsekvenser i form av hög personalomsättning och minskad produktivitet.

Våra urspårningstendenser är något vi bör uppmärksamma extra mycket i rekryteringssammanhang, speciellt vad gäller ledare. Ta till exempel en ledare som initialt visar hög potential, som senare kan spåra ur. Detta kan ske i pressade och stressade situationer. Forskning visar att i våra största styrkor ligger också våra största begränsningar. Därför är det extra viktigt att bli varse dessa.

Historiskt sett har ledarskapet varit mer statiskt. Idag, å andra sidan, lever vi i en alltmer föränderlig värld. Då krävs ett situationsanpassat ledarskap för att nå framgång. Just detta visar forskning.  

Forskning visar också vilka ledaregenskaper som tenderar vara mer framgångsrika än andra. Beteenden som skapar motiverad och engagerad personal, som också vill prestera. Den viktigaste uppgift som ledare är att se till att andra lyckas. Här kan vi coacha dig att hitta rätt egenskaper.  

Genom vår Leadership assessment, kan vi hjälpa dig att hitta rätt ledare utifrån de aktuella förutsättningarna. Det kan röra sig om kartläggning av egna medarbetare eller vid nyrekrytering. Vi har en lång erfarenhet av att bedöma ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. Ledarskapsbedömning är lämplig för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser. 

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Lisa Robberts – Head of Assessment på Qsearch

mail: lisa.robberts@hotmail.com, tel: 076-777 05 65

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin