Samtycke till att lämna personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke

För att vi ska få hämta in dina personuppgifter behöver vi få ditt samtycke till det. Vi vill att du läser igenom informationen om GDPR och texten nedan om vad du har för rättigheter. Ditt samtycke lämnar du till oss när du registrerar dig i vårt kandidatsystem (genom att klicka i rutan för samtycke) eller via mejl när du lämnar personuppgifter till oss på annat sätt.

Ditt samtycke lagras hos Qsearch.

Vad har du för rättigheter?

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till att återkalla samtycke. Du har förstås rätt att återkalla samtycket genom att meddela detta skriftligt till oss varpå vi raderar dina uppgifter.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

woman taking an online call