Tre framgångsfaktorer för att hitta rätt kandidat

Hur vet man när man har hittat rätt kandidat? Många förlitar sig på magkänslan och hoppas att den så småningom visar sig stämma. Men i stället för magkänslan finns det bättre och mer träffsäkra sätt. Här kommer våra bästa tips till dig som vill vara säker på att hitta rätt kandidat. 

Utforma en kravprofil

En genomarbetad kravprofil är ett av de viktigaste verktygen i en rekryteringsprocess. Om du vill vara säker på att hitta rätt kandidat måste du börja med att ta reda på vem det är du söker. En kravprofil innehåller en beskrivning av den kompetens och personlighet som är avgörande för att lyckas i rollen. En felrekrytering kan ofta bero på en slarvigt gjord eller icke existerande kravprofil. Därför är det viktigt att ha en strukturerad rekryteringsprocess med en kravprofil som i detalj tydliggör vad som krävs för rollen, samt vilka personliga egenskaper och erfarenheter som krävs. Kravprofilen sammanställs i början av rekryteringsprocessen och avgör hur resten av processen går till – alltifrån att attrahera rätt kandidater, till vilka frågor du kan ställa under intervjun och urvalsprocessen.

Vid skapandet av en kravprofil är det viktigt att den är relevant och har rimliga krav som stämmer överens med med verkligheten. En kravprofil med onödiga krav eller beskrivningar som känns irrelevanta kan skrämma bort potentiella kandidater och minska intresset för tjänsten. Om ni som arbetsgivare tar hjälp av en professionell personbedömare, låt säga ett rekryteringsbolag, är det ofta rekryteraren som ansvarar för att utforma kravprofilen tillsammans med er. Med andra ord är det viktigt att rekryteraren får ett bra underlag och rätt information från arbetsgivaren. Ju tydligare formulerad kravprofil, desto större möjligheter har du att attrahera rätt kandidat. 

– När du tar hjälp av Qsearch i din rekrytering utformar vi kravprofilen tillsammans med dig som uppdragsgivare och ser till att du når ut och attraherar rätt kandidater till tjänsten. För att lyckas vet vi att det inte bara är avgörande för kandidaten att förstå uppdraget, utan även vad bolaget står för, dess värdegrund och kultur. Vi skapar oss en förståelse för er som arbetsgivare och formulerar en gedigen beskrivning. Detta ser vi sedan till att förmedla i kravprofilen och matcha mot kandidatens egna ambitioner och drivkrafter, säger Helena Pettersson, Partner & Senior Consultant på Qsearch.

Sök i rätt kanaler

När kravprofilen är klar är det dags att fundera kring hur den aktuella arbetsmarknaden ser ut, var kandidaterna finns och hur de bör approcheras. Säkerställ att ni har en aktuell och uppdaterad bild av hur marknaden ser ut för den aktuella tjänsten. Det gäller bland annat vilka kvalificerade kandidater som finns på marknaden och vilka kanaler som är relevanta att synas i för att nå ut till dem. Handlar det dessutom om nyckelpositioner såsom chefsroller eller seniora specialister som ska tillsättas är det ännu viktigare att se till att vara noggrann i alla steg. En felrekrytering riskerar att bli kostsam och resultera i andra negativa följdeffekter som hög personalomsättning och minskad produktivitet.

Tidigare nåddes kandidaterna enkelt via annonser på karriärsidor, Arbetsförmedlingen eller under lediga tjänster i lokaltidningen. Men konkurrensen om de bästa kandidaterna har ökat. Flera av kandidaterna har dessutom redan en fast tjänst och söker inte aktivt efter en ny. Däremot skulle många vara öppna för att byta tjänst om en spännande möjlighet skulle dyka upp. Därför är det ännu viktigare att du som arbetsgivare aktivt söker söker efter lämpliga kandidater och uppvaktar dem på ett respektfullt och personligt sätt.

Ofta är det en bra idé att ta professionell hjälp för att få tillgång till ett större nätverk. Qsearch har ett nätverk som är både djupt och brett och består av ledare och specialister inom bank, finans och försäkring, förklarar Helena. 

– Eftersom vi själva arbetat i den finansiella sektorn har vi en erfarenhet och kunskap som ger oss förståelse för de tjänster vi hjälper våra kunder att tillsätta. Under åren har vi upparbetat ett förtroende hos våra kandidater, och lyckas ofta skapa ett stort intresse för de tjänster vi vill attrahera kandidater till. Genom att vara väl insatta i de uppdrag vi arbetar med, så kan du som uppdragsgivare känna dig trygg med att vi representerar ditt bolag på ett professionellt sätt.

Håll bättre intervjuer

Anställningsintervjun är avgörande för att hitta rätt person till tjänsten. Att hålla arbetsintervjuer kan dock kännas svårt, både för kandidater och rekryterare. Med respekt för kandidaten är det viktigt att ge en gedigen och tydlig beskrivning av bolaget och av tjänsten. Det är ofta i det här skedet kandidaten bestämmer sig för om hen vill gå vidare i rekryteringsprocessen. Det är alltså minst lika viktigt att du som intervjuare är påläst, kan beskriva bolaget och uppdragsgivaren väl, som att du har rätt frågor till kandidaten. Det är viktigt att vara lyhörd för kandidatens frågor under intervjun, för att kandidaten ska få en så bra bild av tjänsten och bolaget som möjligt och kunna fatta ett välgrundat beslut. 

– Ta chansen i varje intervju och se det som en möjlighet att lära dig om en ny människa, och en chans att ta del av hur du som arbetsgivare uppfattas av kandidaterna. I sin tur hjälper det dig att utveckla förmågan att attrahera nya kompetenser och vässa ditt arbetsgivarvarumärke, säger Helena. 

Att hålla en tydlig struktur under intervjuerna är också viktigt. Ett tips är att skriva ner en lista där du numrerar frågorna som du planerar att ställa under intervjun. Genom att hålla dig till ordningen kan du säkerställa att du inte missar att ställa en viktig fråga. Det underlättar också när du efteråt ska jämföra de olika kandidaternas svar. När företag tar hjälp av rekryterare kartlägger dessa, förutom kunskap och erfarenhet, även kandidaternas personliga egenskaper, drivkrafter och syn på företagskultur. Professionella rekryterare är vana vid att hålla intervjuer och att bedöma kandidater, vilket ger den som tar hjälp av dem ett bra beslutsunderlag för val av slutkandidat.

– Ta hjälp av någon som har specialiserad kunskap inom området och välj en rekryteringspartner som kan uppvisa många goda exempel på tidigare genomförda och lyckade rekryteringar, säger Helena Pettersson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin