Våra specialistområden

En av våra framgångsfaktorer är att vi är kunniga inom de områden som vi rekryterar till. Vi är specialiserade, nyfikna och genuint intresserade av det vi gör och de verksamheter och de specialistområden vi arbetar inom. Våra rekryteringskonsulter har själva en gedigen branscherfarenhet och expertkunskap inom dessa områden.

Förståelse för rollerna ser vi som en förutsättning för att kunna lyckas i våra uppdrag och vi håller oss ständigt uppdaterade på vad som händer inom respektive område liksom på marknadsläget inom branschen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss »
Bank, Värdepapper & Försäkring

Qsearch grundades som ett nischat rekryteringsbolag och genom att vi själva har arbetat i sektorn har vi både expertkunskap, stor förståelse för våra uppdragsgivare och ett brett och omfattande nätverk. Sedan 2006 har vi rekryterat till tunga ledar- och specialistroller i finanssektorn.

Inom Bank, Värdepapper och Försäkring finns stora krav på expertkunskap och efterfrågan på specifik kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder specialistrekrytering med fokus på våra uppdragsgivares särskilda behov nu och framåt.

Idag är vi bland annat specialiserade på området Regulatory, ett område som växer då efterfrågan på spetskompetens ständigt ökar. För att lyckas rekrytera är det viktigt att förstå rollerna i detalj.

Vi förstår kundens situation och behov och genom vår insikt om marknaden och rollerna har vi skapat respekt och tillit hos många kandidater i den finansiella sektorn. Faktorer vi tror är avgörande för att lyckas.

Ekonomi, Redovisning & Finans

I och med att vi sedan 2006 har rekryterat till ledar- och specialistroller inom Ekonomi, Redovisning och Finans har vi kunskap, erfarenhet och ett mycket stort nätverk inom dessa områden. Expertkunskap och branscherfarenhet hos våra rekryteringskonsulter är vår styrka och för oss är det centralt att på djupet förstå de verksamheter och roller vi rekryterar till.

Kraven på finansiell rapportering och kontroll har ökat och rätt kompetens på ekonomi- och finansfunktioner är många gånger avgörande för dagens affärsverksamhet.

Vi rekryterar till i stort sett alla positioner i en ekonomifunktion från redovisningsekonomer, controllers och upp till exekutiv ledning – oavsett bransch. Vi har specialiserat oss på området och kan därför snabbt identifiera ett företags behov av rätt kompetens för morgondagens utmaningar.

Corporate Finance

En förutsättning för att lyckas i rekrytering inom Corporate Finance är kunskap. Det är viktigt att förstå kundens verksamhet och behov liksom de olika rollerna och deras specifika innehåll. För att få förtroende från kund och kandidat är det viktigt att ha kunskap, att kunna ställa rätt frågor och därmed kunna tillföra värde som konsult.

Vi har sammantaget lång och gedigen erfarenhet av att rekrytera inom området och rekryterar till tjänster inom bland annat M&A, due diligence, värdering, analys och företagsintegration. Våra kunder är konsultbyråer, boutiqe firmor, storbanker och större företags in-house funktioner.

Under åren har vi byggt ett starkt och väl etablerat nätverk med kunder och kandidater som vi värnar om. Våra rekryteringskonsulter har expertkunskap och håller sig uppdaterade på transaktionsmarknaden och dess utveckling.

Treasury

Treasuryfunktionen är en integrerad del i bolagets övergripande affärsverksamhet och hanterar finansiering, likviditet och riskhantering. Många gånger är Treasury-funktionen hjärtat och en central avdelning som kräver expertkompetens hos sina medarbetare.

Regulatoriska förändringar påverkar verksamheten och det krävs ständig omvärldsbevakning samt att bolaget anpassar sig till de ökande kraven från marknaden och tillsynsmyndigheter.

Qsearch har djup kunskap och ett brett nätverk inom Treasuryområdet vilket gör att vi med stor precision kan hitta rätt person med helt rätt kompetens till er.

HR

HR är ett stort och centralt område i en verksamhet. HR omfattar många kunskapsområden och kräver både expertkunskap och stort intresse för människor hos de som arbetar med det.

För oss som är specialister på rekrytering är HR ett område som vi förstår vikten av, har stor respekt för och gärna vill bidra till.

Vi har länge rekryterat ledare och specialister inom HR och har ett brett och väl utvecklat nätverk. Genom att samla vår expertis och erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom HR har vi skapat ett erbjudande där vi har ett stort nätverk av kandidater i hela HR-kedjan.

För att vara aktuella läser vi in oss och håller oss uppdaterade på förändringar och trender i marknaden. Vår leverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR Management och marknadskartläggning på ett kreativt sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och roll förutsätter.

Juridik

Juridiska tjänster har varit ett av våra kärnområden från start. I finanssektorn ökar kraven på juridisk specialistkompetens ständigt.

Sedan 2006 har vi legat nära våra kunder och följt utvecklingen för att kunna anpassa oss och skapa den expertis som krävs för att tillgodose våra kunders behov. Det har resulterat i en samlad kunskap, erfarenhet och ett unikt nätverk bestående av regelspecialister i den finansiella sektorn. Vi har själva erfarenhet från arbete med regelverksfrågor på Finansinspektionen vilket ger oss goda förutsättningar att hjälpa våra kunder.

Vi har under åren arbetat med både storbanker, försäkringsbolag och en rad andra aktörer i syfte att stärka deras organisationer med helt avgörande rekryteringar av juridisk spetskompetens.

Likaså förstår vi vikten av affärsjuridisk kompetens och har idag ett brett nätverk som sträcker sig in bolagsjuridiken både i företag liksom i byråvärlden. En stor del av vår verksamhet utgörs av rekrytering till juridiska funktioner såsom Bolagsjuridik med mera.

Har ni behov av att rekrytera? Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta den nyckelkompetens ni behöver!