Länsförsäkringar Hypotek söker Ansvarig Governance

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker med över 400 000 kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen. Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Bank har under tio av de senaste tretton åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och har mer nöjda kunder än de fyra huvudkonkurrenterna storbankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016. Det sker ett kontinuerligt arbete med att stärka ställningen på marknaden bland annat genom att ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och i början av 2017 utsågs bankens app för andra året i rad till Sverige bästa av Mobilgalan och Web Service Awards. Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du har ett övergripande ansvar för att upprätthålla ett sammanhållet system för intern styrning och kontroll inom Länsförsäkringar Hypotek.

Du rapporterar till stabschef och har ett nära samarbete med motsvarande funktioner i andra delar av koncernen liksom med Compliance, Riskfunktion och CFO.

Du ser till att hålla dig uppdaterad på aktuella regelverk och kommande regelförändringar samt analyserar och bedömer hur dessa påverkar verksamheten.

Du har ansvar för att säkerställa kvalitet av samtliga styrdokument och ser till att dessa är väl förankrade i verksamheten.

Några exempel på övriga uppgifter är:
- Stöd och uppföljning gällande hantering av kontrollfunktionernas rekommendationer
- Samordningsansvar gällande nya- och ändrade regelverk samt styrelseutbildning
- Deltagande i frågor gällande intern styrning och kontroll


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juristexamen och djup kunskap om aktuella regelverk och gedigen erfarenhet av arbete med regelverksfrågor i bankverksamhet.

Det är viktigt att du har erfarenhet av strategiskt arbete och är van vid att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.

Du kan ha arbetat som compliance, som senior jurist i legafunktion eller som konsult inom relevanta områden.

Det är meriterande med erfarenhet av hantering av outsourcingavtal liksom att du är insatt i Mifid.

För oss det är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga eftersom du ska kunna skapa ett intresse för styrningsfrågor och förklara regeltolkningar och bedömningar på ett pedagogiskt sätt.


Personliga egenskaper

Du fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker. Tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt.

Visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra.

Du skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt.Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt. Strukturerar informationen för att tillgodose behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Du har lätt för att lära dig nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar en snabb förståelse av ny information. Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766