Nordea söker Livaktuarie

Nordea Liv & Pension tillhandahåller kapitalförsäkringar och pensionsprodukter till både privat- och företagskunder i Sverige. Vi erbjuder traditionell försäkring, fondförsäkring och riskprodukter. Vi befinner oss i en tillväxtfas där nya digitala lösningar och erbjudanden till våra kunder ligger i fokus. Våra produkter är en del av Nordeas breda erbjudande till våra kunder. Nordea Liv & Pension Sverige har 240 anställda och 600 000 kunder.Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i en aktuariegrupp som består av elva medarbetare och leds av Frida Furuheim.

Gruppen har ansvar för risk-, lönsamhets- och Solvens II beräkningar.

Tjänsten innebär att du har ett nära samarbete med dina kollegor i gruppen liksom med kollegor i Norge och Finland. Likaså kan du ha kontakt med CFO, CRO och Chefaktuarie i olika frågor.

Du arbetar brett med många olika uppgifter och kommer att få sätta dig in i alla delar av det aktuariella arbetet.

Exempel på uppgifter är:
- Risk och Solvens II beräkningar
- Systemutveckling och test av aktuariella delar
- Utredning och analys
- Försäkringstekniska beräkningar
- Process- och metodutveckling


Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen.

Vi söker dig med relevant akademisk examen, helst med någon erfarenhet av aktuariellt arbete i livförsäkringsverksamhet.

Du kan ha skaffat dig erfarenheten genom arbete hos försäkringsbolag, i konsultverksamhet eller som specialist på Finansinspektionen.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i försäkringssystemet Inca. Likaså ser vi gärna att du är väl insatt i programspråk som VBA, SQL och SAS.

Du uttrycker dig väl i svenska och engelska, både i muntlig och skriftlig form.


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt.

Du har god analytisk förmåga och analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm. Arbetar hårt och utökar arbetsdagen när det är nödvändigt. Identifierar utvecklingsstrategier som är nödvändiga för att uppnå karriärsmål. Söker utveckling till roller med större ansvar och inflytande.

Du är beslutsför och fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker. Ansvarstagande. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med sig av expertis och sakkunskap till andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766