Länsförsäkringar Bank söker Ansvarig till Intern kontroll

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker med över över 400 000 kunder som har Länsförsäkringar som huvudbank. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen. Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar Bank har under tio av de senaste tretton åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och har mer nöjda kunder än de fyra huvudkonkurrenterna storbankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016. Det sker ett kontinuerligt arbete med att stärka ställningen på marknaden bland annat genom att ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och i början av 2017 utsågs bankens app för andra året i rad till Sverige bästa av Mobilgalan och Web Service Awards. Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek och Wasa Kredit. Red dot


Arbetsuppgifter

Rollen som ansvarig för Internkontroll ingår i VD stabsfunktionen och innefattar bl a:
• Ett övergripande ansvar för ett sammanhållet system för intern kontroll inom Bankkoncernen
• Att tillsammans med ansvariga chefer i organisationen arbeta med internkontroll i syfte att förbättra kontrollen, begränsa riskerna och öka kvaliteten i företagets processer
• Att vidareutveckla principer för internkontroll, definitioner och begrepp, metoder och aktiviteter för att kontrollera operativ risk
• Att stödja verksamheten med att designa och utföra effektiva kontroller samt uppföljning av kontrollerna
• Ansvar för bankens Kommitté Internkontroll
• Deltagande i frågor gällande intern kontroll inom hela Länsförsäkringar AB
• Deltagande i relevant arbete inom Svenska Bankföreningen, Kommitté Internkontroll


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen.

Du har djup kunskap om internkontroll och gedigen erfarenhet av arbete med internkontroll i bankverksamhet.

Du har erfarenhet av strategiskt arbete och är van vid att göra självständiga tolkningar och bedömningar.


Personliga egenskaper

Du kan fatta snabba, tydliga beslut och tar ansvar för åtgärder och projekt. Du är handlingskraftig och agerar med självförtroende.

Det är viktigt att du är intresserad av att hålla dig uppdaterad och påläst på aktuella och kommande regelverk och förändringar inom dessa. Du delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra.

Du har lätt för att anpassa dig och visar intresse och förståelse för andra. Du stödjer och bryr dig om andra och visar respekt för andras åsikter och bidrag.

Du är skicklig på att uttrycka dig i både tal och skrift. Du talar och skriver klart, tydligt och övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt.

Det är viktigt att du är intresserad av att hålla dig uppdaterad och påläst på aktuella och kommande regelverk och förändringar inom dessa. Du delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra.

Lär sig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar en snabb förståelse av ny information.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson tel 0705-938766.