Swedbank söker Senior Compliance Officer

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i compliancefunktionen för Group Lending & Payments (GLP), Digital Banking (DB) och Customer Value Management (CVM) som för närvarande består av fem medarbetare inklusive gruppchef.

Funktionen ingår i bankens centrala Group Compliance.

Du har ansvar för att driva compliancearbetet inom DB och CVM. Likaså genomför du riskplanering och rapportering samt tar ansvar för att aktivitetsplanen mot DB och CVM genomförs. Arbetet innebär även viss arbetsledning av andra Compliance Officers i gruppen.

Tjänsten är inriktad på bankens låna- och betalningstjänster samt kanaler och de regelverk som träffar de aktuella verksamheterna.

Du samarbetar med kollegor i Group Compliance funktionen liksom med ledning och medarbetare i affärsverksamheterna och arbetar brett med kartläggning, monitorering, analys, regeltolkning, vägledning och utbildning.


Utbildning/bakgrund

Jurist.

Vi söker dig som har arbetat med compliancefrågor inom den finansiella sektorn i minst fem år.

Det är viktigt att du är väl förtrogen med regelverket inom betaltjänstområdet och beröringspunkterna med annan relevant reglering såsom GDPR och AML/CFT.

Du kan ha skaffat dig din erfarenhet genom att ha arbetat som t.ex. compliance officer, jurist på advokatbyrå eller Finansinspektionen, eller som konsult.

Eftersom tjänsten innebär att som specialist lära ut, informera och vägleda är det bra om du har erfarenhet av att hålla presentationer och utbildningar.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för andras åsikter och bidrag.

Du är tydlig i ditt uttryckssätt och håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Du utstrålar trovärdighet.

Din analytiska förmåga är god. Du analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor.

Även i pressade miljöer arbetar du produktivt och balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.

Du har lätt för att skapa och utveckla relationer och kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter.

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar lätt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.