Skadejurist

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar! Vi erbjuder trygghetslösningar vid nybyggnation och småhusförsäljning samt skräddarsydda tjänster och utbildningar. Nu söker vi en Skadejurist till en spännande roll i en entreprenöriell och dynamisk miljö, med ca 40 medarbetare, i nya fina lokaler vid Skanstull, Stockholm.Red dot


Arbetsuppgifter

I rollen som skadejurist arbetar du med entreprenadskador (egendom, ansvar, avbrott). Du driver hela skadeprocessen från det att skadan anmäls till dess att den är reglerad. Du ansvarar också för bolagets regresshantering.

Vidare är du andra instans vid omprövningsärenden samt håller ihop och besvarar ARN ärenden. En viktig del av tjänsten är att agera bollplank till skadereglerarna. Varje vecka håller du i ett skadeforum där samtliga medarbetare inom skador deltar för att diskutera aktuella skador samt uppdatera avdelningen kring nyheter och förändringar inom det legala området.

Du arbetar nära företagets bolagsjurist och tillsammans hanterar ni övriga legala ärenden.

När skadeavdelningen deltar i andra delar av verksamheten, exempelvis inom produktutveckling är det vanligtvis skadejuristen som deltar.

Rollen är förhållandevis ny inom Gar-Bo och du kommer att kunna vara med och forma ansvarsområdet. Dessutom är entreprenad ett nytt satsningsområde inom företaget där du verkligen kommer att kunna göra skillnad!


Utbildning/bakgrund

Du är jur.kand eller har motsvarande utbildning.

Du har arbetat i några år på ett försäkringsbolag eller Skadekonsultföretag som skadejurist eller som Ansvarskadereglerare, helst inom entreprenadskador.

Det är positivt om du har processvana eller om du har ett genuint intresse att lära dig. Har du arbetat med regresser är det ett plus.


Personliga egenskaper

Du är analytiskt lagd. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du trivs med att reglera skador. Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.