Aktuarie

Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex-koncernen som har verksamhet i 18 länder och är ett av världens största bolag inom skadedjurskontroll, men också med betydande marknadsandelar inom matsäkerhet, fuktkontroll, besiktningstjänster och brandskydd. Anticimex Försäkringar har sin tyngdpunkt på den svenska marknaden men finns också i ytterligare fem länder. Försäkringsbolagets roll är att utveckla och sälja försäkringsprodukter inom koncernens expertområden, där ett försäkringsupplägg skapar ytterligare värde för kunden. Vi är det tionde största sakförsäkringsbolaget på den svenska marknaden. I tillägg till boendeförsäkringar är vi marknadsledande inom överlåtelseförsäkringar i samband med villatransaktioner. På 1930-talet var ungefär hälften av lägenheterna i Sverige angripna av vägglöss. Anticimex, som betyder ”mot vägglus”, grundades därför 1934 och erbjöd redan då försäkring. Då kallades det garanti – om vägglössen kom tillbaka, kom Anticimex tillbaka utan extra kostnad. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi en internationell koncern med växande marknadsandelar i Europa, USA, Australien bland flera. Av de över 5 000 anställda i koncernen finns ca 1 500 i Sverige varav 55 i försäkringsbolaget. Att vara ett relativt litet bolag, sett till antalet medarbetare, i en stor koncern gör att vi kan dra nytta av både små- och storbolagsfördelar. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i aktuariefunktionen och innebär att du har ett nära samarbete med ansvarig aktuarie.

Bolagets storlek och bredden på arbetsuppgifter innebär också samarbete med andra centrala funktioner, Ekonomiavdelningen, IT och Försäljning.

Du arbetar med breda aktuariella uppgifter, med visst fokus på reservsättning, Solvens II beräkningar, bokslut och anpassning av verksamheten i enlighet med IFRS17.

En viktig uppgift är att utveckla metoder och modeller i syfte att förstå mer och kunna förklara mer av vår verksamhet till andra i bolaget och styrelse.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med akademisk examen inom matematik, matematisk statistik eller annan relevant akademisk examen. Det är meriterande med avslutade aktuariekurser, eller ambitioner om att läsa dem.

Det är positivt om du har något eller några års erfarenhet av aktuariellt arbete i sakförsäkringsverksamhet.

Vi ser gärna att du har arbetat med så många olika aktuariella uppgifter som möjligt och har god förståelse för reservsättning, Solvens II beräkningar och rapportering.

Det är viktigt att du är van vid att driva ditt arbete självständigt och är intresserad av att ständigt försöka förbättra befintliga modeller och processer. Du ser programering som en självklar del av ditt arbete.


Personliga egenskaper

Du har god analytisk förmåga. Du tycker om att analysera numeriska och verbala data och andra informationskällor. Du bryter ned information till beståndsdelar och visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du är kreativ och kommer på nya idéer och insikter. Du motiveras av ansvar och är noggrann, positiv och kritisk.

Du är mån om att upprätthålla specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap och utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen.

Du ser feedback som ett naturligt sätt att utvecklas, och att utveckla andra.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, email: lisa.robberts@qsearch.se, alt tel 076-777 03 65.