Ledamot till Nämnden för Redovisningstillsyn

Nämnden ansvarar för övervakningen och granskningen av att de svenska börsbolagen upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards, IFRS. Nämnden är oberoende och självständig i sin verksamhet och utövar redovisningstillsyn på delegation från Finansinspektionen. I Nämnden verkar fem granskande ledamöter, en ordförande, en vice ordförande samt en administrativ chef. Red dot


Arbetsuppgifter

Som ledamot i Nämnden arbetar du självständigt med ansvar för granskning av ett visst antal bolag per år. Detta som del i ett team med stort samarbete med övriga ledamöter, både informellt och som kvalitetssäkrare.

Att vara ledamot är ett ansvarsfullt och givande uppdrag. Du utvecklar praxis på redovisningsområdet tillsammans med Nämndens övriga ledamöter samt deltar i internationellt samarbete och regelutveckling på europanivå inom ramen för den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten European Securities and Markets Authority (Esma).

Du håller dig uppdaterad på aktuella regelverk och kommande regelförändringar.

Tjänsten innebär att driva granskningsarbete självständigt och föra en kommunikation med bolagen under tillsyn.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som är expert inom redovisning. Du har gedigen erfarenhet, (10-15 år) av redovisning, finansiell rapportering och/eller revision inom näringslivet.

Det är viktigt att du har djup kunskap om och erfarenhet av IFRS.

Du kan ha arbetat med redovisning och som expert inom området i bank, revisionsbyrå eller börsnoterat företag.


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare som visar intresse och förståelse för andra samt har lätt för att samarbeta. Passar in i gruppen och skapar laganda. Bidrar med din kunskap, ditt engagemang och din samarbetsvilja.

Upprätthåller etik och värderingar. Visar integritet och god argumentationsförmåga samtidigt som du har en god förmåga att lyssna och ta till dig andras synpunkter.
Tydlig i din kommunikation. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Goda kunskaper i engelska på redovisningsområdet, i såväl tal som skrift.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap.

God analytisk förmåga. Analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem.

Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.