Swedbank söker Regulatory Specialist

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Customer Regulatory Management är en helt nybildad enhet inom affärsområdet Svensk Bankverksamhet (SBV) där ansvaret för kundrelaterade regelverk, bl.a regelverk kopplade till kundkännedom, penningtvätt och terrorismfinansiering (KYC/AML/CTF), ska samlas. Ytterligare kundrelaterade regelverk kommer adderas till gruppens ansvarsområde på sikt, exv. MiFID II, IDD, PSD2 och GDPR.

Enheten har ansvar för att driva arbetet med att implementera och operationalisera processer tillsammans med kundenheterna för att möta kraven i de kundrelaterade regelverken. Likaså koordinerar enheten SBV:s arbete mot tillsynsmyndigheter i vissa delar.

Enheten organiseras i fyra grupper varav Regulatory Office är en.
Som Regulatory Specialist inom Regulatory Office kommer du och dina kollegor agera som centre of excellence i regulatoriska tolkningsfrågor och säkerställa enhetliga tolkningar inom SBV:s första försvarslinje.
Du och dina kollegor kommer även att arbeta med att sätta governance och operating model inom SBV i förhållande till andra enheter i banken, exv. Anti-Financial Crime Unit och kontorsrörelsen.
Vidare är enheten kontaktpunkt för Internrevision, Compliance och Risk med ansvar att följa upp och åtgärda findings inom enhetens ansvarsområde.
Du rapporterar till chefen för Regulatory Office.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juristexamen eller motsvarande utbildning och som har arbetat med finansiella regelverk, till exempel som compliance, legal, specialist på FI eller som konsult.

Du är kunnig inom ett eller flera av de stora kundskyddsregelverken, exv. AMLD4 och AMLD5, MiFID II, PSD2, GDPR eller IDD.

Det är viktigt att du är van vid att göra självständiga regeltolkningar och har lätt för att pedagogiskt förklara regelverk och syftet med dem.


Personliga egenskaper

Du är beslutsför och fattar snabba, tydliga beslut. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du visar intresse, lyssnar, rådfrågar andra, kommunicerar proaktivt och skapar laganda. Du är mån om att skapa goda relationer och har lätt för att bygga nätverk.
Du kommer bra överens med personer på alla nivåer och kan hantera konflikter på ett lösningsorienterat, lugnt och pragmatiskt sätt.

Du skriver välstrukturerat, tydligt och korrekt. Det är viktigt för dig att strukturera information på ett sätt som tillgodoser behoven och förståelsen hos det tilltänkta auditoriet.

Du har en god analytisk förmåga och skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Du visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du förstår kundbehov och tycker att det är viktigt med hög kundnöjdhet. Du sätter höga normer för det du levererar, både i form av kvalitet och kvantitet.
Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt och uppnår genomgående projektmål inom deadline.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.