Swedbank Group Security Investigation söker Group Financial Sanctions Officer

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Koncernens AML / CTF-kontor inom GSI har ansvaret för styrning, övervakning och genomförande av Swedbanks program mot penningtvätt och finansiella sanktioner.

Som Group Financial Sanctions Officer är du en del av AML / CTF-kontoret där vi ansvarar för koncernövergripande ramverk och policyer för ekonomisk brottslighet. Som en del av vårt dagliga arbete hjälper vi ledningen och våra affärsområden att förstå deras krav och risker för ekonomisk brottslighet. AML / CTF Office är en enhet i första linjen inom Anti Financial Crime Unit och du rapporterar till chefen för AML / CTF Office.

Du har ansvar för att banken har ett effektivt sanktionsprogram. Du deltar i ad hoc-projekt, problemlösning och rådgivning i komplexa fall i hela gruppen. Bland dina uppgifter ingår att hålla dig uppdaterad på relevanta sanktionsregimer och lagar för att säkerställa att våra interna ramverk uppfyller relevanta krav i hela koncernen.

Rollen innebär kommunikation och rapportering av ekonomiska sanktionsfrågor och information till riskhanteringen och aktiviteter för att hjälpa den särskilt utpekade befattningshavaren (SUB) (medlem av verkställande kommittén).

Du leder ett team med specialister på ekonomiska sanktioner inom olika uppgifter, till exempel utformning och distribution av gruppens gemensamma policyer, instruktioner och rutiner för anpassning liksom att stödja affärsområden och utföra de obligatoriska uppgifterna inom SUB-räckvidden.

Som Group Financial Sanctions Officer är du ämnesexpert och rådgivare för SUB.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juridisk eller annan relevant akademisk examen.

Du har minst fem års erfarenhet från arbete som regelspecialist inom AML/CTF området i finansiell verksamhet, gärna från bank. Det är viktigt att du är väl insatt i sanktionsregimer och förordningar.

En förutsättning är att du är van vid att skriva och kommunicerar kärnfullt i både tal och skrift.


Personliga egenskaper


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.