För Stena AB’s räkning söker vi en Property Insurance Manager

Stena AB koncernen är en av de största familjeägda koncernerna i Sverige och har sina verksamheter inom fem affärsområden: Färjelinjer, Offshore Drilling, Shipping, Fastigheter och Nya Affärer. Stenas kärnvärden är Omtanke, Innovation och Effektivt utförande. Ett etiskt agerande i alla led bidrar till omtanke om våra kunder, medarbetare och samhälle. En avgörande faktor för att förverkliga Stenakoncernens vision är våra medarbetare samt deras kunskap, engagemang och kompetens. Den framtida utvecklingen är beroende av att bolaget bibehåller sin position som en attraktiv arbetsgivare. För att stödja detta strävar Stena efter ett arbetsklimat där energi, passion och respekt för individen är ledstjärnor.Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad inom försäkringsavdelningen som är en stabsfunktion inom Stena AB.

Avdelningens huvudansvar är att säkerställa att företagets tillgångar är skyddande på lämpligt vis.

Gruppen består av fem medarbetare. Property Insurance Manager rapporterar till Director Insurance.

I tjänsten som Property Insurance Manager är du huvudansvarig för den non marina verksamheten inom sakförsäkringsområdet (property och cargo) inom Stena AB. Området täcker 58 % av den totala verksamheten.

Stena AB har en bred verksamhet inom det non marina området. Företaget äger bolag som Ballingslöv, Envac och Blomsterlandet, ett stort antal vindkraftverk, fem hamnar runt om i Europa samt är en av Sveriges största privata fastighetsägare.

Tjänsten är således väldigt bred och den förutsätter att du är ute i verksamheten så mycket som möjligt. I rollen ingår ansvar för att förnya och upphandla försäkring direkt från försäkringsgivarna. Du förhandlar med försäkringsbolag i hela Europa och driver förnyelsearbetet inom området.

Vidare är du djupt involverad i det skadeförebyggande arbetet och deltar/genomför riskbesiktningar ute på anläggningar och i det arbetet agerar konsultativt för att rätt åtgärder vidtas samt är dessutom drivande i bolagets kontinuitetsarbete.

Du håller även i Stena AB:s motorförsäkring som inbegriper samtliga av Stena ägda samt leasade fordon.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen men det är inget krav. Du kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift.

Du har arbetat inom sakförsäkringsbranschen under några år. En passande bakgrund är Underwriter property, Riskingenjör, Försäkringsförmedlare property, Risk Manager, Insurance Manager, Skadereglerare eller motsvarande tjänst.

Det är viktigt att du är bekväm med att hålla formella dragningar och presentationer.

I tidigare befattningar har du uppvisat proaktivitet, självdriv och en mycket god förmåga att samverka med andra människor.


Personliga egenskaper

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.

Tar ansvar för sitt handlande och tar beslut utan att rådfråga andra. Agerar på eget initiativ.

Prioriterar kunderna och är angelägen om att de är nöjda. Arbetar hårt för att tillfredsställa kundernas behov och ser om deras intressen.

Är pålitlig, följer direktiv från överordnade och respekterar policys och procedurer. Visar lojalitet gentemot organisationen och arbetets utförande.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Sammanfattningsvis har du en stark egen motor, tar egna initiativ, bidrar till teamet, är smidig och diplomatisk och kan samtidigt ställa krav och driva processen framåt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.