Head of Legal and Compliance

Välkommen till ett unikt bolag inom försäkring! Svedea växer snabbt och försäkrar fler än 300 000 båtar, motorcyklar, snöskotrar, bilar, hundar och katter samt ett stort antal företag. Totalt är vi ca 150 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i centrala Stockholm och filialkontor i Hammarstrand, Växjö och Umeå. Vår övertygelse är att framgång skapas av engagerade medarbetare som trivs på jobbet och vår vision är att förändra försäkringsbranschen.Red dot


Bred roll för erfaren jurist

Som Head of Legal and Compliance på Svedea stöttar du hela bolaget med juridisk rådgivning och ansvarar också för compliancefunktionen. Du rapporterar till VD och Svedeas Governance Committee, ett utskott inom styrelsen. Tjänsten är bred och spänner över en rad juridiska områden såsom avtalsrätt, bolagsrätt och försäkringsrätt. Tjänsten innebär också arbetsuppgifter såsom avtalsskrivning och juridisk kvalitetskontroll av villkor.

I compliancefunktionens uppgifter ingår bland annat att:

• Upprätta den årliga granskningen gällande regelefterlevnad och övervakning och utvärdera framsteg.
• Rapportera om eventuella överträdelser och åtgärder som vidtagits.
• Informera ledningen om klagomålsärenden och analys av dessa.
• Övervaka förändringar i regelefterlevnad och dess effekter för Svedea.
• Säkerställa att interna policydokument är uppdaterade och efterlevs.
• Kontinuerligt utbilda Svedeas personal i regelefterlevnad.
• Ge råd och stöd till affärsverksamheten om compliancerisker.

Som en del av en global koncern har du regelbundna kontakter med vår riskbärare HDI Global Specialty SE och ansvarar för månatliga och årliga rapporter till deras complianceavdelningar i både Sverige och Tyskland.


Det här förväntar vi oss av dig

Vi söker dig som:

• Är jurist och har arbetat minst fem år som Compliance Officer/Bolagsjurist i ett företag under Finansinspektionens tillsyn
• Har arbetat med både kontrollarbete och utformning av riktlinjer, gärna inom sakförsäkringsområdet
• Har god pedagogisk förmåga och är van att arbeta både rådgivande och stödjande
• Har vana att arbeta nära affären och att göra självständiga tolkningar och värderingar

Som person är du öppen och redo att hugga i när det behövs. Du gillar att få saker gjorda, tar initiativ och har lätt för att samarbeta. Du slutför det du påbörjat och håller deadlines och har god förmåga att prioritera det som är viktigt för att nå det övergripande målet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.


Det här kan du förvänta dig av oss

Du kommer till en arbetsplats där energinivån är hög och företagskulturen tydlig och djupt förankrad hos alla. Centrala värden på Svedea är passion, att utmana, att förenkla, att reflektera och att alltid se kunden. Gemensamt för oss är att vi brinner för det vi arbetar med – oavsett om det är motorcyklar, djur, försäkringsekonomi, IT-processer eller bolagsjuridik. Vårt gemensamma intresse är att göra skillnad för våra kunder.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.