Max Matthiessen söker Affärsspecialist till gruppen Marknad & Försäljning

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till resurser, erfarenhet och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Våra rådgivare, sakförmedlare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi vet att vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad. Företaget grundades 1889. Idag har vi cirka 470 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige.Red dot


Arbetsuppgifter

Gruppen Marknad & Försäljning tillhör de centrala resurserna på Max Matthiessen och bistår marknadsorganisationen med affärsstöd i form av produktutveckling, marknadsstöd/försäljning och analys. Som affärsspecialist ingår du i gruppen och arbetar teamorienterat med övriga inom enheten som idag består av 10 personer.

Rollen som Affärspecialist är varierad och innehåller en bredd av ansvarsområden som samtliga är centrala för Max Matthiessens verksamhet inom livförsäkring.

I tjänsten så bistår du företagets rådgivare i arbetet med att utveckla och stärka befintliga kundrelationer, men även i mötet med nya potentiella kunder där komplexa frågor kan förekomma. Många av kundföretagen är stora företag där dialogen i huvudsak sker via VD, Ekonomichef och HR. Konkret så innebär det att du kommer att presentera Max Matthiessens erbjudande till ledningsgrupper på ett förtroendeingivande och begripligt sätt.

Tillsammans med dina kollegor så är du med och driver Max Matthiessens upphandlingar från start till avslut och vid behov så bistår du rådgivarteamen med stöd och råd kring bland annat taktik och prisstrategi.

I befattningen för du även löpande dialog med försäkringsbolag gällande upphandlingar, specifika kundärenden och diverse aktiviteter.

Du bidrar aktivt i arbetet med att säkerställa att Max Matthiessen har rätt och attraktiva produkter för att möta de kundbehov som finns och att de sticker ut i förhållande till konkurrenterna. Du är även med och kravställer gentemot produktutvecklarna.

Du stödjer teamen genom att samla erfarenhet, kunskap, koncept och paketerade affärsupplägg som du sedan kan sprida i form av best practice till den övriga organisationen. Här är du också lyhörd när det gäller att fånga upp de behov av stöd, produkter och koncept som rådgivarna behöver för att hantera sin vardag på bästa sätt.

Teamledarna inom Max Matthiessen ska kunna luta sig mot vår Affärsspecialist vad gäller kunskap, kompetens, erfarenhet kring allt från upphandling, produkt, kund och affärskännedom. Genom en aktiv omvärldsbevakning så bidrar du till att säkerställa att företaget har koll på marknad, praxis och konkurrenter.

I rollen så kommer du att hantera många olika frågor och det är viktigt att du kan jobba strukturerat och snabbt återkoppla till både interna och externa intressenter.


Utbildning/bakgrund

Det är meriterande med en akademisk examen, men inget krav.

Du har arbetat i fem år eller mer inom livförsäkring och det är positivt om du har god erfarenhet av förmedlad affär. Du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med långsiktiga affärsrelationer och mycket nära kund. En passande bakgrund kan vara förmedlarkontakt, försäkringsförmedlare, KAM inom direktaffär, Compensation & Benefit, Affärsspecialist eller säljare på försäkringsbolag.


Personliga egenskaper

Du tycker om och är duktig på att hålla presentationer inför grupper och du har en god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på både svenska och engelska. Du anpassar språk och stil med hänsyn till mottagaren.

Du ger ett förtroendeingivande intryck och på så sätt stärker du kundrelationen. Du har även en pedagogisk förmåga som gör att komplexa lösningar kan presenteras på ett sätt som kunden förstår och därmed får såväl begripliga som relevanta beslutsunderlag.

Vidare så förstår och tillämpar du affärsmässiga och företagsekonomiska principer, med fokus på kostnad, vinst, marknad och nya affärsmöjligheter.

Då du tillhör en grupp så är det viktigt att vara en lagspelare, det vill säga lyhörd och smidig i umgänget med andra samt att du visar respekt och har lätt för och tycker om att samarbeta med andra.

En styrka är att kunna arbeta ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och samtidigt förblir lugn, stabil och behärska situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.