Marketing Actuary

Till verksamheten Life&Health Sweden i Hannover Re söker vi nu en aktuarie som kommer få den viktiga rollen att delta i fortsatt tillväxt av företagets livåterförsäkringsportfölj i nära samarbete med befintliga och nya kundbolag. Hannover Re är världens tredje största återförsäkringsbolag med en årlig premieinkomst på ca 19 miljarder euro och ca 3 300 anställda, representerade på över 100 ställen i 20 länder världen över. På kontoret i Stockholm arbetar cirka 100 personer som bedriver återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet inom såväl liv- som sakförsäkringsområdet. Livåterförsäkringen bedrivs inom affärsenheten Hannover Re Life & Health Sweden med 21 anställda bl. a specialister inom aktuariella och försäkringsmedicinska områden. Red dot


Arbetsuppgifter

Som vår nya Marketing Actuary ingår du i teamet som arbetar med Hannover Re Life & Healths kundbolag på den svenska och isländska marknaden.

Du kommer att förvalta och utveckla befintliga återförsäkringssamarbeten samt delta i tecknande av ny återförsäkringsaffär inom personriskområdet. I tjänsten ingår även resultatuppföljning och intern rapportering, pris- och reservsättning inom återförsäkringsavtal samt bevakning av frågor rörande regelverksförändringar och en allmän utveckling av försäkringsmarknaden.

I dialog med kundbolagen stöttar du inom områden som reservsättning, prissättning, produktregelverk, produktutveckling och anslutningsregler för tecknande av försäkring inom personriskområdet. Den konsultativa delen av tjänsten är en central del av arbetet då det ger ett avgörande mervärde i form av expertstöd till kundföretagen. Du har en central roll i att utveckla våra befintliga och framtida återförsäkringssamarbeten inom liv och hälsa.


Arbetet innebär frekvent kommunikation per telefon, mail och möten med experter på kundbolagen samt med kolleger från huvudkontoret i Tyskland. Det förekommer också kontakt med kolleger på något av de övriga 25 kontoren världen över som bedriver livåterförsäkringsverksamhet.

Du kan komma att resa en del i tjänsten.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med aktuariekompetens eller motsvarande kunskaper i matematik och matematisk statistik.

Du har minst två års erfarenhet av aktuariellt arbete inom personriskförsäkring.

Din erfarenhet kan du ha skaffat dig genom arbete i livförsäkringsbolag, konsultföretag, sakförsäkringsbolag eller förmedlarbolag.

För oss är det viktigt att du kommunicerar väl på både på svenska och engelska såväl i tal som skrift. Hannover Re:s koncernspråk är engelska.

Du behärskar Office-verktyg, främst Excel.

Det är meriterande om du har goda kunskaper inom prissättning/reservsättning inom personriskförsäkring.

Likaså är det bra om du har insikt i Solvens II och en allmän förståelse om det svenska försäkringssystemet.


Personliga egenskaper

Teamet arbetar tätt tillsammans och samverkan och gott samarbete är också helt centralt i det externa samarbetet med kundföretagen.

Du har en positiv attityd och trivs i ett högt tempo. Du äger förmågan till en strategisk översyn, samtidigt som du är strukturerad och noggrann. Utöver det ser du utmaningar snarare än problem och använder både din kreativitet och din goda analytiska förmåga till att ta dig an dem. Du har också ett uttalat mål- och resultatfokus. Att löpande ifrågasätta och utvärdera våra processer är en självklarhet för dig.

För oss är det centralt att du har en personlig mognad, är prestigelös och trygg i din person.

Vi ser fram emot att få höra ifrån dig!


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.

Fackliga representanter:
Forena: Petra Logge, tel 0046 8 6175440
SACO: Fredrik Martinsson: tel 0046 8 6175464