Movestic söker Key Account Manager

Movestic erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och för företagare. Movestic tror på att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för ett bra ekonomiskt skydd och erbjuder därför produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare och via digitala tjänster. Från att ha startat i sann entreprenörsanda hos Moderna inom Kinnevikkoncernen ägs de sedan 2009 av brittiska, börsnoterade Chesnara PLC. Chesnara äger livförsäkrings- eller pensionsbolag även i Nederländerna och Storbritannien. Movestic är idag aktiva i direktupphandlingar, är med i ITP och SAF-LO och erbjuder direktförsäljning via hemsidan. Som bolag är de lite mindre vilket gör att de har korta beslutsvägar och stor flexibilitet. De är etablerade på marknaden och samtidigt framtidsorienterade med uttalat intresse för dataanalys, AI och machine learning. Red dot


Arbetsuppgifter

Nu söker vi en driven och senior Key Account Manager för att fortsätta utveckla vår affär och vårt erbjudande inom direktupphandlad affär och partnersamarbeten.

Tillsammans med teamet och hela försäljningsavdelningen samt produktspecialister, kundservice och enheten Digital Innovation kommer du att vara med i utvecklingen av marknadens främsta digitaliserade direkterbjudanden.

Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete och vi vill att du självständigt driver och lägger upp arbetet, skapar kundrelationer och driver utveckling – utifrån kundbehov.

Du rapporterar till gruppchefen för vårt direkterbjudande och har din placering på kontoret på Tegnérgatan.

En del resor kan förekomma.

Exempel på arbetsuppgifter
• Etablera och utveckla starka relationer till beslutsfattare för tjänstepension på företag
• Planera och leda kampanjer kund- och marknadsaktiviteter mot definierade kunder för att nå uppsatta försäljningsmål.
• Bevaka upphandlingar på intressanta företag, genom nätverk och kontakter på olika sätt i marknaden
• Samarbeta med övriga organisationen för att nå definierade uppsatta mål på respektive företagskund.
• För varje kund hålla en uppdaterad affärsplan.
• Involvera ledning i strategiskt viktiga kunddialoger
• Agera kanaloberoende och koordinera och främja både egen och extern distribution


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av försäljning inom försäkrings- och pensionsmarknaden, antingen som förmedlare eller i direktförsäljning.

För att lyckas väl är det viktigt att du är kunnig och erfaren inom områdena tjänstepension och personrisk.

Du kan uppvisa mycket goda resultat och har en stark förståelse för lönsamma affärer i kombination med kundnytta för företaget, partner såväl som slutkund. Med lång förhandlingsvana har du också vana av att driva affären till avslut, med fina marginaler och hög kundnöjdhet.

Du har någon försäkringsutbildning, exempelvis via FEI eller IFU. Det är meriterande med
Insuresec-licensiering och med relevant akademisk examen.


Personliga egenskaper

Movestics värderingar är Vilja, Omtanke, Nytänk och Ansvar – till rollen söker vi alltså dig som hela tiden vill nå lite längre och bli lite bättre, tar ett stort eget ansvar och som vågar utmana idéer och marknad – men alltid med kundens och bolagets bästa i fokus.

Det är centralt i rollen att du har ett starkt kundfokus i allt du gör varför vi söker dig som också har ett högt inre driv, motiveras genuint av kund- och affärsnytta och att driva affären till avslut. Du har påtagligt hög integritet och en nyfikenhet för vad som händer på marknaden samt hur ny teknik kan bidra till en ännu bättre kundupplevelse.

Vi vill att du ska vara mån om att nå dina personliga arbetsmål och ha en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Du har lätt för att skapa relationer och nätverk – både med kollegor och befattningshavare hos befintliga/nya kunder.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.