SCOR Sweden Re söker Pricing Actuary

SCOR, a Global Tier 1 Reinsurer SCOR, the world’s fourth largest reinsurer, offers its clients a diversified and innovative range of solutions and services to control and manage risk. Applying the “The Art & Science of Risk”, SCOR uses its industry-recognized expertise and cutting-edge financial solutions to serve its clients and contribute to the welfare and resilience of society. SCOR offers its clients an optimal level of security with its AA rating from S&P and Fitch. The Group generated premiums of more than EUR 15 billion in 2018, and serves clients in more than 160 countries from its 38 offices worldwide. With “Quantum Leap”, the Group’s current strategic plan, SCOR aims to create the reinsurance company of tomorrow by accelerating its use of new technologies to innovate, expand its offering and increase its efficiency. Over the course of the plan, SCOR will continue to combine growth, profitability and solvency to create long-term economic value for all its stakeholders. Red dot


Arbetsuppgifter

På SCOR Sweden Res kontor i Stockholm arbetar vi med livåterförsäkring med Norden som ansvarsområde.

Pristeamet består av fem personer lokaliserade i Stockholm, Köln och Zurich. Tillsammans kommer ni att förvalta och utveckla befintliga återförsäkringssamarbeten samt delta i offertgivningar och tecknande av ny återförsäkringsaffär.

Du arbetar med prissättning av all ny affär i Norden.

Tjänsten innebär att ge aktuariell support till marknadsavdelningen och att utgöra stöd till affärsverksamheten med statistisk analys och inom förhandling, villkor och utformning av överenskommelser.

Genom ditt nära samarbete med marknadsavdelningen har du mycket kontakt med kunder och kan komma att resa en del främst inom Norden men även till våra kontor i London, Paris och Köln.

Du arbetar även med resultatuppföljning och intern rapportering samt bevakning av frågor rörande regelverksförändringar och allmän utveckling av försäkringsmarknaden.

Tillsammans med marknadsavdelningen arbetar du med marknads- och statistiska analyser.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst några års erfarenhet av aktuariellt arbete, gärna inom personrisk.

Du kan ha arbetat inom Liv, Sak eller konsultverksamhet.

Det är viktigt att du har erfarenhet av prissättning och en stor fördel om du kan Solvens II eller IFRS17.

Det är meriterande med programvana av t. ex VBA eller liknande programspråk. Eftersom du i tjänsten arbetar med analys av stora datamängder är det bra om du har ett intresse för det.

En förutsättning är att du har goda kunskaper i Microsoft Office och är bekväm med att kommunicera på engelska i både tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du är beslutsför, fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker. Tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du har god analytisk förmåga. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

Du har fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm. Kämpar när det behövs. Identifierar utvecklingsstrategier som är nödvändiga för att uppnå karriärsmål. Söker utveckling till roller med större ansvar och inflytande.

Lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar lätt ny information. Visar en snabb förståelse av ny information. Uppmuntrar organisatoriskt lärande (d v s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från personal och kunder). Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Håller dig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender. Identifierar affärsmöjligheter för organisationen. Uppvisar finansiell medvetenhet. Kontrollerar kostnader och tänker i termer av vinst, förlust och mervärde.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.