Säljare till Crawford & Company AB

Crawford i Sverige är en del av en av världens ledande oberoende skaderegleringsfirmor Crawford & Company Inc, som är noterat på NASDAQ. Våra kunder är, bland andra, svenska och internationella försäkringsbolag och kommun- eller företagsägda captives. På Crawford är vår ledstjärna nöjda kunder och kvalitet i fokus! Vi har god sammanhållning och hjälps åt att arbeta mot samma mål. Crawford omfattas av försäkringsbranschens kollektivavtal.Red dot


Arbetsuppgifter

Rollen som Säljare innebär ansvar för nyförsäljningen inom bolaget. Det innebär framförallt att rekrytera nya kunder och i förlängningen utveckla befintliga kundrelationer.

Du är ansvarig för hela försäljningsprocessen. Du identifierar prospekts, bokar kundmöten, genomför möten, arbetar med uppföljning, offererar, förhandlar och genomför affären. Det är helt centralt att du agerar proaktivt som Säljare. Förutom att upprätthålla en hög aktivitetsnivå över tid så innebär det att lyssna in kundbehov och agera utifrån dessa samt kontinuerligt uppdatera dig om omvärlden och marknaden.

Rollen är en nyckelposition inom bolaget och du rapporter till VD.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen.

Du har arbetat några år inom försäkringsbranschen i en roll som Säljare, Innesäljare, Account Manager, Säljande Underwriter, Försäkringsförmedlare eller som Skadereglerare om du har försäljningserfarenhet sedan tidigare.

Helt avgörande för att lyckas i tjänsten är att du är en proaktiv person som älskar att driva nykundsförsäljning och ta hem avslut.

Du har tidigare visat uthålligt mycket goda försäljningsresultat och du motiveras av att ständigt försöka överträffa din säljbudget och du har dessutom fokus på lönsamhet och långsiktighet i dina affärer.


Personliga egenskaper

Du är proaktiv och resultatorienterad. Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt.

Genomsyras av affärsmässighet, fokuserar energi och resurser på projekt och uppgifter som genererar ett mervärde.

Du har kundfokus och drivs av försäljning. Utvärderar varje handling och beslut utifrån hur kunder kommer att påverkas. Tar kundernas nuvarande och framtida behov i beaktning när beslut fattas. Strävar efter att etablera trovärdighet, förtroende och nå inflytande hos utvalda kunder eller kontakter. Skapar samarbete med personer på olika nivåer i organisationer.

Ständigt i kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.