Senior Modellaktuarie Fond- och Depåförsäkring

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först. Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag. Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas! Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i avdelningen Modellering som består av tio medarbetare.

Avdelningen har ansvar för att utveckla och förvalta Skandias finansiella projektionsmodeller som ligger till grund för bolagets styrning.

Avdelningen stödjer även andra funktioner i samband med analys av koncernen samt ansvarar för löpande produktion av underlag till bland annat MCEV, kapitalkrav och försäkringstekniska avsättningar.

Vidare driver avdelningen arbetet med lönsamhetsuppföljning av ny affär.

Tillsammans med ett par kollegor i gruppen arbetar du med inriktning på fond- och depåförsäkring och har ansvar för förvaltning och utveckling av modeller för dessa områden.

Tjänsten innebär många kontaktytor i organisationen bland annat med CFO, Ledning, Risk och Produkt.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med en relevant akademisk examen och med mer än fem års erfarenhet av aktuariellt arbete i försäkringsverksamhet eller i konsultverksamhet med inriktning på försäkring.

En förutsättning är att du har arbetat med fond- och depåförsäkring och meriterande är erfarenhet av arbete med sjuk- och premiebefrielse.

Vi söker dig som är genuint intresserade av modellering, programmering, utveckling av modeller och har sådan erfarenhet, helst i Moses/RAFM eller liknande.

Det är viktigt att du har erfarenhet av värdering av skuldsidan i försäkringsbolag liksom har arbetat med lönsamhetsberäkningar och lönsamhetsuppföljning, till exempel MCEV beräkningar.


Personliga egenskaper

Du visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr sig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet. Visar förståelse för olika organisatoriska avdelningar och funktioner.

God analytisk förmåga. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Skapar innovativa produkter eller modeller och ett brett spann av lösningar på problem. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.