Senior medarbetare med inriktning Finansiella Sanktioner till Compliance

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i compliancefunktionen för Group AML som för närvarande består av sju medarbetare inklusive gruppchef. Gruppen växer nu genom ett utökat uppdrag och fler medarbetare.

Funktionen Group AML som ingår i bankens centrala Group Compliance har ansvar för att organisera, leda och driva arbetet inom AML i banken. I funktionen arbetar du tillsammans med specialister med frågor som rör penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiella sanktioner.

Du har i uppgift att driva compliancearbetet med fokus på Finansiella Sanktioner. Du arbetar med uppgifter som vägledning, medverkan i riskbedömning, stöd, utbildning, kontroll, analys, bedömning och rapportering.

Tillsammans med en kollega har du ansvar för bankens rapportering till berörda myndigheter.

Bankens policys och andra styrdokument ingår också i ansvaret liksom att hålla dessa uppdaterade.

Tjänsten innebär ett nära samarbete med såväl den operativa verksamheten som Group Securities Investigations (GSI) och Anti Financial Crime (AFC).


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst fem års erfarenhet av arbete i verksamhet inom Anti Financial Crime (AFC).

En förutsättning är att du har arbetat med Finansiella Sanktioner, gärna i så breda roller som möjligt. Det är bra om du har arbetat både stödjande och kontrollerande vilket innebär att erfarenhet från första och andra linjen är relevant.

Du kan ha arbetat i bank, inom Polisen eller i konsultverksamhet.

Vi tycker att det är viktigt att du har kunskap om aktuella regelverk och erfarenhet från att utforma interna styrdokument. Likaså är det bra om du är van vid att hålla i utbildningar och leda projekt.


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Du upprätthåller etik och värderingar. Visar integritet. Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Du har intresse för människor och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du har en god kommunikativ förmåga. Talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter,
information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Ger snabb respons på auditoriets behov och på deras reaktioner och feedback. Utstrålar trovärdighet.

Du är flexibel som person och anpassar dig lätt till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Du arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.