Senior medarbetare med inriktning AML/CTF till Compliance

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i compliancefunktionen för Group AML som för närvarande består av sju medarbetare inklusive gruppchef. Gruppen växer nu genom ett utökat uppdrag och fler medarbetare.

Funktionen Group AML som ingår i bankens centrala Group Compliance har ansvar för att organisera, leda och driva Compliancearbetet inom Financial Crime området i banken. I funktionen arbetar du tillsammans med specialister med frågor som rör penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiella sanktioner.

I den här tjänsten har du i uppgift att driva compliancearbete med fokus på bankens arbete med styrning, övervakning och genomförande av Swedbanks program mot penningtvätt och finansiella sanktioner.

Arbetet innebär uppgifter som; regeltolkning, vägledning, ansvar för policys, utbildning, kartläggning, monitorering och analys.

Riskplanering, kontroll och rapportering är viktiga delar av arbetet.

Du har ett nära samarbete med medarbetare i många delar av banken, bland andra inom Group Securities Investigations (GSI) och Anti Financial Crime (AFC).


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen.

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av arbete med AML/CTF i finansiell verksamhet. Din erfarenhet kan vara från arbete i compliancefunktion men också från arbete i första linjen inom AFC.

Det är en fördel om du har förståelse för det arbete som utförs i första linjen och kan monitorerings- och bedömningsarbete.

Du kan ha arbetat i bank, hos tillsynsmyndighet, som specialist vid Polisen eller i konsultverksamhet.

En förutsättning är att du är väl insatt i aktuella regelverk som berör AML/CTF. Vi ser det som en fördel om du är van vid att hålla i utbildningar och leda projekt.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Upprätthåller etik och värderingar. Visar integritet. Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team. Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

Du är intresserad av människor och har lätt för att skapa och utveckla relationer. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du har en god kommunikativ förmåga. Talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Ger snabb respons på auditoriets behov och på deras reaktioner och feedback. Utstrålar trovärdighet.

Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter. Hanterar osäkerhet och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

Du arbetar produktivt i en pressad miljö. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.