Senior Egendomsskadereglerare

Crawford i Sverige är en del av en av världens ledande oberoende skaderegleringsfirmor Crawford & Company Inc, som är noterat på NASDAQ. Våra kunder är, bland andra, svenska och internationella försäkringsbolag och kommun- eller företagsägda captives. På Crawford är vår ledstjärna nöjda kunder och kvalitet i fokus! Vi har god sammanhållning och hjälps åt att arbeta mot samma mål. Crawford omfattas av försäkringsbranschens kollektivavtal.Red dot


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som Skadekonsult inom egendomsskador företag. I tjänsten ingår ansvar för hela skaderegleringsprocessen från det att skadan kommer in till dess att den är avslutad. Du kommer att arbeta en hel del med besiktning av skador. Det är viktigt att du trivs och får energi av att vara ute hos kunden och att känna dig behövd i ett bredare perspektiv.

Tjänsten ställer höga krav på affärsmässighet. Du kommer att agera rådgivande och i det arbetet är det viktigt lyssna in kunden, identifiera affärsmöjligheter inom ditt specialistområde men även inom övriga tjänster som Crawford tillhandahåller. För att göra skillnad kommersiellt behöver du uppvisa mod.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen, gärna med inriktning teknik, ekonomi, bygg, fastighet.

Du har flerårig erfarenhet av arbete med skadereglering inom egendomsförsäkring och djup kunskap inom brand- och vattenskador.

Du kan också ha din bakgrund som Riskingenjör, Underwriter eller Förmedlare inom egendomsförsäkring.

Det är centralt att du i tidigare tjänster uppvisat ett stort engagemang för ditt arbete, motivation att göra skillnad, driv, hunger samt en förmåga att förena kvalitet, service och struktur med konsultativa och affärsmässiga färdigheter.


Personliga egenskaper

Kundfokus: Utvärderar varje handling och beslut utifrån hur kunder kommer att påverkas. Söker feedback från kunder och använder den för att förbättra kvaliteten på produkter, tjänster och interna processer.

Resultatorientering: Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt

Relationsbyggande: Strävar efter att etablera trovärdighet, förtroende och nå inflytande hos utvalda kunder eller kontakter. Tar kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga.

Service: Visa genuint intresse för kunder och deras frågeställningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.