Moderna Försäkringar söker två Analytiker

Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 4000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt där vi mixar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.Red dot


Arbetsuppgifter

Befattningen är placerad i Erbjudande, Pris & Analys gruppen som ingår i Affärsområde Privat.

Analysteamet står för mycket av den kvalificerade analys som beslutsfattare i affären behöver inom olika områden.

Ofta handlar analyserna om lönsamhet inom olika segment och kanaler eller om portföljutveckling och vad som driver gynnsam sådan, t.ex. försäljning, förnyelse och produkter per hushåll.

Uppdragen kan komma från beslutsfattare och resultatansvariga i organisationen. De kan vara långsiktiga, men också operativa utifrån ovanstående kategorier och sträcka sig över kort eller lång tid.

Rollen ska också proaktivt föra in insikter i beslutsfattandet, inte bara leverera det som efterfrågas. Tvärtom kan, beroende på senioriteten i rollen, analytikern ha mycket stor tyngd i organisationen vid allt beslutsfattande och vara den som leder in beslutsfattare på rätt spår.

Vidare har du ett viktigt ansvar i samtliga upphandlingar som Moderna får in inom privat. Du äger casen och de antaganden som finns i casen. Du är specialist på konverteringsgrader, risknivåer och andra nyckeltal och får in organisationens know-how och konkreta insikter i upphandlingar så att Moderna sluter avtal som blir långsiktiga och framgångsrika.

I ansvaret ingår även att kontinuerligt generera en rad befintliga rapporter till privatorganisationen. Du utvecklar även nya rapporter och kan föra uppmärksamheten till sådan du själv tycker är viktigt att fokusera på.

Du kommer att vara ute i organisationen och informera kring analyser och sprida insikter.

Tjänsten är placerad här då det är viktigt att bolagets Analytiker skall kunna röra sig fritt mellan olika produktområden.

Du kommer att arbeta väldigt nära verksamheten och rollen ger dig en bred affärsförståelse.


Utbildning/bakgrund

Matematiker, matematisk statistik, försäkringsmatematik. Civilingenjör el motsvarande examen.

Hög kompetens inom SQL och SAS är ett krav. I tillägg är programmeringsbakgrund i R och/eller Python är meriterande.

Du har 3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom privat sakförsäkring, som exempelvis Analytiker eller Aktuarie.

Aktuarie är en bra bakgrund för rollen, men ditt arbete kommer inte utmynna i tariffer, utan i insikter, aktiviteter, beslutsunderlag mm. Rollen är alltså bredare och mer varierad än rollen som prissättningsanalytiker/aktuarie.

Det är positivt om du har en gedigen erfarenhet av motorförsäkring.

Har du kunskap och erfarenhet av analys av kundbeteende är det positivt.


Personliga egenskaper

Problemlösning:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Ser till helheten och prioriterar utifrån övergripande strategier.

Affärsmässighet:

• Förstår verksamhetsstrategier och prioriteringar, och tillämpar denna kunskap för att uppnå mål.
• Fokuserar energi och resurser på projekt och uppgifter som genererar ett mervärde.

Resultatorientering:

• Uppmärksammar och tar tag i olösta problem.
• Tar arbete och prestation på allvar; sätter högsta prioritet på att uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt.

Anpassning:

• Arbetar konstruktivt under press, stress och vid misslyckanden.
• Påverkar sin omgivning snarare än reagerar på den.

Påverkan:

• Lyckas påverka andras åsikter eller beteenden genom att tydligt ta ställning i olika frågor.
• Påverkar beslut som tas av chefer på högre nivå genom att tydliggöra olika lösningar.

Kommunikation:

• Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
• Lyssnar effektivt; försöker förstå motparten innan hen lägger fram sina argument.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 7 11.