Ansvarig för Risk och UW

Välkommen till ett unikt bolag inom försäkring! Svedea liknar inget annat bolag i försäkringsbranschen – vår vision är faktiskt att förändra den. Vår vision och vår företagskultur är styrande för allt vi gör och hjälper oss fatta rätt beslut – både i vardagen och i de stora strategiska frågorna. Vi bygger bolaget tillsammans och är därför väldigt noggranna när vi rekryterar nya medarbetare – vi vill att du ska göra skillnad. Vill du jobba på ett bolag som inte är som alla andra och där din personlighet betyder lika mycket som dina formella meriter – då kan Svedea vara stället för dig. Du kommer till en arbetsplats där energinivån är hög och företagskulturen tydlig. Centrala värden på Svedea är passion, att utmana, att förenkla, att reflektera och att alltid se kunden. Stämningen på kontoret präglas av en stor gemenskap och öppenhet. Vi är drygt 170 medarbetare och växer stadigt. Red dot


Arbetsuppgifter

Rollen innebär ett övergripande ansvar för Svedeas företagsportfölj utifrån ett risk och UW-perspektiv. Ansvaret omfattar samtliga produkter och guidelines med fokus på egendomsförsäkring. Du skall säkerställa att portföljen utvecklas sunt enligt den överenskomna strategin.

Det innebär att du upprättar, analyserar och utvecklar tariffer och villkor utifrån ett affärsmässigt perspektiv och att kvalitetssäkra dem. I arbetet ingår också att se trender i portföljen och att agera utifrån dessa genom att hitta relevanta prospekts m.m. Du kommer också förväntas har kontroll på risknivån i portföljen (EML) och eventuella kumuler.

Du kommer att arbeta nära affären och verksamheten genom att samverka för goda och uthålliga affärer inom Svedeas riskaptit. Här ingår också att bistå, styra men också säga nej till affär.

I tjänsten ingår ansvar för produktutveckling inom företagsförsäkring. I praktiken innebär det vanligtvis att samla förslag och idéer från olika stakeholders såsom kollegor, mäklare och övriga samarbetspartners och skapa produkter som är attraktiva och håller över tid. I arbetet ingår även att hålla villkor ajour utifrån riskaptit och marknad.

Du är involverad i komplicerade kundcase och storskador och bistår övrig organisation som bollplank och emellanåt ansvarar du för konkreta UW-frågor.

När en affär går utanför Svedeas guidelines är det ditt ansvar att initiera och driva dialogen vidare med HGS som är riskbärare för Svedeas affär.

Rollen innebär också ett övergripande ansvar för interna och externa guidelines för affärsområdet.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen inom matematik/analys, ekonomi, eller teknik.

Du har en gedigen kunskap och erfarenhet inom företagsförsäkring och det är viktigt att du har haft resultatansvar inom ramen för din befattning.

Du har god erfarenhet av egendomsförsäkring och det är positivt med kunskap inom övriga lines.

Det är centralt att du är skicklig på försäkringsekonomi, affärsmässig och är en väldigt skarp och trygg analytiker.

I tidigare befattningar har du agerat självständigt, uppvisat nyfikenhet och mod, en vilja att testa nytt och göra skillnad samt förmågan att förena diplomati med pondus.


Personliga egenskaper

Affärsmässighet: Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information. Numeriska färdigheter är avgörande för att lyckas i tjänsten såväl som intresse för detaljer utan att fastna

Presenterar nya och annorlunda lösningar på arbetsrelaterade problem. Hittar nya angreppssätt och är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång och genomföra aktiviteter. Hög grad av motivation och entusiasm.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.