Moderna Försäkringar söker Analytiker Kunddata

Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 4000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom vårt nytänkande sätt där vi mixar hög service med effektivitet och utveckling inom våra kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.Red dot


Arbetsuppgifter

Moderna Försäkringar ökar sitt fokus ytterligare på att arbeta datadrivet med kundinsikter. Området är ett av fem strategiska satsningsområden för bolaget och är därför extremt prioriterat. Vi söker nu en Analytiker Kunddata till vårt huvudkontor i Stockholm.

Du kommer att vara en nyckelspelare för att driva förändring mot en kundupplevelse i världsklass inom försäkring.

Rollen som Analytiker Kunddata är ny och du kommer ha stora möjligheter att påverka dess utformning. Du ingår i ett litet engagerat team som ansvarar för kundupplevelse, kundinsikt och erbjudandeutveckling.

Analytiker Kunddata rapporterar till Chef för Kundupplevelse men kommer att jobba med samtliga avdelningar för att leverera relevanta analyser och underlag för löpande förbättringsarbete.

Ditt huvudansvar är att ta Modernas analys av kundupplevelser till nästa nivå. Det innebär att sätta upp infrastrukturen för att göra denna data tillgänglig och överskådlig.

Du tillhör affärsområdet Privat som ansvarar för försäljning, prissättning, marknadsföring, lönsamhet, produktutveckling, digitala kanaler, CRM och kundupplevelse för konsumentkunder.

I arbetet ingår bland annat:

- Integrera, strukturera och analysera data från olika system och datakällor i syfte att skapa en heltäckande bild av kundens upplevelse och hur det påverkar bland annat lönsamheten.
- Se till att rätt mätverktyg och metoder används på ett effektivt sätt i det löpande optimeringsarbetet för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt.
- Sammanställa och rapportera kundmätningar löpande samt fördjupad analys inom behovsstyrda punktinsatser för att djupa inom ett specifikt område.
- Bygga upp relevanta KPI dashboards och uppföljning för kundupplevelse och kringliggande områden.
- Kvantifiera nyttan av nöjda kunder och bistå i prioriteringen av initiativ inom Kundupplevelse.
- Sprida insikter från kundmätningar och annan research internt på ett effektivt sätt.
- Löpande förbättra/optimera befintliga mätningar och addera nya mätpunkter vid behov för att få ett bättre dataunderlag.
- Analysera målgruppsspecifika kundinsikter för att kartlägga nya kundbehov som grund för utveckling av nya försäkringserbjudanden.
- Säkerställa att hantering av data efterlever legala krav.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant universitetsutbildning eller högskoleutbildning inom statistik och/eller ekonomi.

För att lyckas i rollen tror vi att du kommer från en organisation som är i framkant när det kommer till att arbeta kund och insiktsdrivet.

Du har några års erfarenhet av att arbeta datadrivet med kundinsikter, analysarbete och är van att skapa insikter åt beslutsfattare samt vara med och påverka hur analysen skall användas.

Du har erfarenhet av databashantering med fokus på SQL-frågor mot befintliga baser. Du är en mycket van användare av Excel samt Business intelligence systems som Power BI eller motsvarande.

Du har tidigare arbetat med statistiska analyser. Erfarenhet av programmering i SAS eller andra statistikverktyg är meriterande.

Det är viktigt att du har erfarenhet av stora datakällor och av att ha byggt infrastruktur samt vyn för att granska data.

Det är positivt om du har kunskap och kapacitet att ta arbetet ytterligare ett steg och själv designa och genomföra mätningar och undersökningar.

Vi söker en analytisk person med stark förmåga att dra egna slutsatser från data.


Personliga egenskaper

På Moderna Försäkringar värdesätter vi positiv energi, eget ansvarstagande samt genomförandekraft från ax till limpa.

Avgörande egenskaper för att lyckas i tjänsten är:

Problemlösning:

• Utvecklar effektiva, förnuftiga och genomförbara lösningar på problem.
• Tar snabbt in ny kunskap och använder sin erfarenhet på ett flexibelt sätt.

Kundfokus:

• Tar kundernas nuvarande och framtida behov i beaktning när beslut fattas.
• Genererar innovativa idéer och lösningar som adresserar kundbehov och överträffar kunders förväntningar.

Anpassning:

• Arbetar konstruktivt under press, stress och vid misslyckanden.
• Påverkar sin omgivning snarare än reagerar på den.

Relationsbyggande:

• Strävar efter att etablera trovärdighet, förtroende och nå inflytande hos utvalda kunder eller kontakter.
• Tar kontakt med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga.

Samarbete:

• Dela med sig av information och expertis för att uppnå önskade resultat.
• Hitta sätt att kompromissa; identifiera motpartens behov för att uppnå ”win-win” resultat.

Självinsikt:

• Ändrar beteende baserat på feedback från andra.
• Är medveten om sina styrkor/svagheter samt när hjälp från andra behövs för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.