Kvalificerad Assistent/Paralegal

Advokatfirman Guide är en humanjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål. På våra kontor i Stockholm och Malmö arbetar för närvarande 15 medarbetare, av vilka 12 är advokater eller jurister. Vår verksamhet i Stockholm startade redan 1981 och våra medarbetare har genom åren företrätt klienter i några av de största och mest uppmärksammade brottmålsrättegångarna i Sverige.Red dot


Arbetsuppgifter

Du arbetar nära den verkställande direktören och övriga advokater/jurister. Du planerar och koordinerar mötesbokningar, resor, kalendrar och agendor, skriver material och olika former av mötesunderlag och presentationer.

Som Kvalificerad Assistant/Paralegal är du ansvarig för:

Kontakter med klienter, domstolar och andra myndigheter.

Registrering av nya ärenden och klienter samt för jävskontroller.

Upprätta brev, överklaganden, kostnadsräkningar och andra skrivelser.

Enklare löneadministration.

I den mån du har intresse finns det möjlighet att biträda byråns advokater och jurister i enklare rättsutredningar.

Du kommer att vara huvudansvarig för byråns kommunikation i sociala medier som Twitter, Instagram, Facebook och Linkedin. Du är även kontaktyta och ansvarig beställare gentemot IT konsulter och webbyrå. Kommunikationen i sociala medier är ett strategiskt centralt arbete för Advokatfirman Guide där du har en nyckelroll.

Tjänsten som Kvalificerad Assistent/Paralegal är väldigt viktig för byrån. Du är spindeln i nätet och ansiktet utåt på kontoret vilket gör dig till kulturbärare för bolaget. Du kommer att vara med och forma rollen utifrån ett modernt och framåtriktat tänk.

För att lyckas i tjänsten är det helt avgörande att du uthålligt har en vilja att hjälpa andra människor!


Utbildning/bakgrund

Fullgjord paralegalutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i domstol eller på advokatbyrå. Du kan också ha din bakgrund som kvalificerad assistent eller motsvarande från ett företag där hög servicenivå och framåtanda präglar verksamheten.

Du har mycket goda kunskaper om och erfarenhet av sociala medier, antingen privat eller professionellt. Har du teknisk kunskap eller intresse är det meriterande.


Personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper är betydligt viktigare för att lyckas i tjänsten än din formella bakgrund.

Kundfokus: Utvärderar varje handling och beslut utifrån hur kunder kommer att påverkas. Genererar innovativa idéer och lösningar som adresserar kundbehov och överträffar kunders förväntningar.

Resultatorientering: Uppmärksammar och tar tag i olösta problem.

Anpassning: Är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer. Du har en god förmåga att hantera press och en hög arbetsbelastning.

Kommunikation: Förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.

Service: Hjälpa till att lösa kunders problem på eget initiativ. Vara synlig och lättillgänglig för kunderna.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66.