Hannover Re söker Valuation Actuary

Hannover Re är världens tredje största återförsäkringsbolag med en årlig premieinkomst på ca 22 miljarder euro och ca 3 000 anställda, representerade på över 100 ställen i 20 länder världen över. I Sverige bedriver vi återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet i filialer till moderbolagen i Tyskland inom såväl liv- som sakförsäkringsområdet. Livåterförsäkringen bedrivs inom affärsenheten Hannover Re Life & Health Sweden med 21 anställda bl. a specialister inom aktuariella och försäkringsmedicinska områden. Red dot


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär arbete med att samla in och validera data om företagets riskexponering i återförsäkringskontrakt från olika delar av verksamheten. Likaså omfattar arbetet att analysera, vid behov komplettera och bedöma antaganden utifrån ett risk- och redovisningsperspektiv.

Du har frekvent kontakt med bl a marknadsaktuarier och andra i organisationen samt ”valuation actuaries” på vårt huvudkontor i Tyskland.

Rapportering sker kvartalsvis till vårt huvudkontor och omfattar såväl den nordiska som den återförsäkrade israeliska och turkiska liv- och sjukförsäkringsportföljen.

Tjänsten ingår i teamet Business Control & Projects som består av fem medarbetare och chef.

Funktionen har ansvar för bland annat bokslut och Solvens II-rapportering.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen i matematik och/eller statistik samt aktuarieprogrammet och minst tre års erfarenhet av aktuariellt arbete.

Du har goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med inriktning på analys och modellvalidering samt Solvens II rapportering. Vi ser det som en fördel om du har kunskap om finansiella nyckeltal och är insatt i redovisningsregler.

Eftersom vi verkar i en internationell miljö är det en förutsättning att du är flytande i engelska i både tal och skrift.

Det är också viktigt att du är en van användare av Excel.


Personliga egenskaper

Du har en god samarbetsförmåga och drivs av att hitta lösningar tillsammans med ditt team samtidigt som du kan vara självgående och ta egna initiativ och trivs med det.

Som person är du uthållig och trivs när tempot är högt.

Du är stark i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska, samt strukturerad och lösningsorienterad.

Om du dessutom tycker det skulle vara spännande att jobba i ett av världens tredje största återförsäkringsföretag, med korta beslutsvägar, intraprenörskap och tydliga värderingar - så är detta jobbet för dig.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.