SH Pension söker IT chef

SH Pension har över 70 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln med pensions- och trygghetsförsäkringar. Vi erbjuder både traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskprodukter och tar ett helhetsperspektiv kring kundens behov. SH Pension har i år startat en förändringsresa mot att ombildas till Tjänstepensionsförening 2021 vilket innebär legala anpassningar och nya möjligheter på marknaden. I samband med detta anpassar vi vårt erbjudande, arbetssätt och målsättning där vi ska växa och ta en större position på den svenska tjänstepensionsmarknaden. Vi är i början av en spännande transformation för SH Pension då vi utvecklar bolaget och bygger för framtiden! Red dot


Arbetsuppgifter

Här är rollen för dig som är intresserad av att leda i förändring. Fokus hos oss idag är tillväxt, kundcentrering och digitalisering. Du kommer in i ett spännande skede där vissa delar är definierade i strategi och operativ modell och andra delar inte är det.

Vi arbetar med en ny målbild för IT infrastrukturen kommande år för att skapa förutsättningar för vår tillväxt och vi ser fram emot att du är med och genomför förändringen. Just nu genomgår vi en agil transformation i hela bolaget och när du kommer in så är vi i ett tillstånd med både projekt och agila leveranser.

Som IT chef har du ett stort ansvar och en bred roll. Du driver både projekt och agila team, håller ihop projektportföljer och agila backloggs och förhandla med leverantörer.

Tillsammans med ditt team och övriga chefer inom SH Pension arbetar du agilt och
tvärfunktionellt för att bidra till värdeskapande och säkerställa att SH Pension når sina högt uppsatta mål.

Du har budget- och personalansvar för koncernens IT funktion. Du leder även ett eller flera tvärfunktionella team med kompetenser från andra områden och rapporterar till Chefen för Verksamhetsutveckling där även HR ingår.

Serverdrift och nätverksinfrastruktur är delvis outsourcad.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som är förändringsledare. Du har minst tio års erfarenhet av arbete inom IT verksamhet och erfarenhet av agilt ledarskap, antingen från ledning av funktion eller av team.

För att lyckas är det viktigt att du har försäkringsbakgrund och att i tidigare roller har deltagit i digital transformation av IT och verksamhet.

Du är van vid att driva IT verksamhet på ett affärsmässigt sätt och känner dig bekväm med tydliga affärs- och tillväxtmål.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva projekt och förhandla med leverantörer liksom är van vid att arbeta både strategiskt och med operativa supportinsatser.

Du har erfarenhet av IT- och verksamhetsarkitektur. Likaså är det bra med erfarenhet av systemutveckling inklusive krav, design och test samt användarsupport, som full-stack-utvecklare i Microsoftmiljö och erfarenhet av SQL-server. Du har arbetat med drift och underhåll av Windows Server, SQL Server, Exchange mm.

Relevant akademisk examen ser vi som meriterande.


Personliga egenskaper

Du är en tydlig ledare som pekar ut riktningen och skapar motivation. Delegerar, motiverar och ger befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling.

Du är inlyssnande, visar intresse och förståelse för andra. Verkar för att skapa bra samarbete och laganda.

Du är bra på att skapa relationer och bygger omfattande och effektiva nätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du har en god analytisk förmåga.

Som person är du målfokuserad. Du sätter klart definierade mål. Utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.

Du är stabil, kämpar när det behövs och hanterar utmanande och pressande situationer på ett balanserat sätt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.