SH Pension söker IT chef

SH Pension har över 70 års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln med pensions- och trygghetsförsäkringar. Vi erbjuder både traditionell försäkring, fondförsäkring samt riskprodukter och tar ett helhetsperspektiv kring kundens behov. SH Pension har i år startat en förändringsresa mot att ombildas till Tjänstepensionsförening 2021 vilket innebär legala anpassningar och nya möjligheter på marknaden. I samband med detta anpassar vi vårt erbjudande, arbetssätt och målsättning där vi ska växa och ta en större position på den svenska tjänstepensionsmarknaden. Vi är i början av en spännande transformation för SH Pension då vi utvecklar bolaget och bygger för framtiden! Red dot


Arbetsuppgifter

Fokus idag är tillväxt, kundcentrering och digitalisering. Du kommer in i ett spännande skede där vissa delar är definierade i strategi och operativ modell och andra delar inte är det.

Vi arbetar med en ny målbild för IT infrastrukturen kommande år för att skapa förutsättningar för vår tillväxt och vi ser fram emot att du är med och genomför förändringen. Vi genomgår just nu en agil transformation i hela bolaget och när du kommer in så är vi i ett tillstånd med både projekt och agila leveranser.

Du kan driva både projekt och agila team, hålla ihop projektportföljer och agila backloggs och förhandla med leverantörer. Tillsammans med ditt team och övriga chefer inom SH Pension arbetar du agilt och tvärfunktionellt för att bidra till värdeskapande och säkerställa att SH Pension når sina högt uppsatta mål.

Som IT chef har du budget- och personalansvar för koncernens IT funktion. Du leder även ett eller flera tvärfunktionella team med kompetenser från andra områden och rapporterar till Chefen för Verksamhetsutveckling där även HR ingår.

Serverdrift och nätverksinfrastruktur är delvis outsourcad.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som är förändringsledare. Du har minst tio års erfarenhet av arbete inom IT verksamhet och erfarenhet av agilt ledarskap, antingen från ledning av funktion eller av team.

Du arbetar/har arbetat i försäkringsverksamhet och har tidigare deltagit i digital transformation av IT och verksamhet.

För att lyckas är det viktigt att du är van vid att driva IT verksamhet på ett affärsmässigt sätt och känner dig bekväm med tydliga affärs- och tillväxtmål.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva projekt och förhandla med leverantörer liksom är van vid att arbeta både strategiskt och med operativa supportinsatser.

Du har erfarenhet av IT- och verksamhetsarkitektur. Likaså är det bra med erfarenhet av systemutveckling inklusive krav, design och test samt användarsupport, som full-stack-utvecklare i Microsoftmiljö och erfarenhet av SQL-server. Du har arbetat med drift och underhåll av Windows Server, SQL Server, Exchange mm.

Relevant akademisk examen ser vi som meriterande.


Personliga egenskaper

Du är en ledare som pekar ut riktningen och skapar motivation. Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar andra och ger dem befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling.

Du visar intresse och förståelse för andra. Verkar för att skapa bra samarbete och laganda.

Du är bra på att skapa relationer och bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Hanterar konflikter på ett balanserat sätt,

Du har en god analytisk förmåga.

Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.

Du är en kämpe som arbetar produktivt, även i pressade situationer. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.