Ansvarig underwriting företagsaffär

Välkommen till ett unikt bolag inom försäkring. Svedea är ett specialistbolag inom försäkring. Vi erbjuder försäkringar för båtar, motorcyklar, snöskotrar, bilar, hundar och katter, men också ett stort antal företag. Vår vision är att förändra försäkringsbranschen och vår övertygelse är att framgång skapas av engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Red dot


Om tjänsten

Svedea företags fokus är framförallt gruppsaksaffär och småföretagarmarknad – antingen via förmedlare eller direkt. Rollen innebär ett övergripande ansvar för Svedeas företagsportfölj utifrån ett risk- och UW-perspektiv. Ansvaret omfattar samtliga produkter och guidelines med fokus på egendomsförsäkring. Du skall säkerställa att UW-portföljen utvecklas sunt enligt den överenskomna strategin. Du kommer till exempel att:

• Säkerställa att vi har uppdaterade villkor, har kontroll på risknivån i portföljen (EML) och eventuella kumuler samt se till att vi håller oss inom givna riktlinjer.
• Hålla villkor ajour utifrån riskaptit och marknad.
• Vara ett bollplank till underwriters och skadereglerare vad gäller risk och villkor.
• Ansvara för referrals till Svedeas riskbärare och driva genomförandet av revisioner hos externa partners samt vara delaktig i intern rapportering, revisioner och strategidiskussioner.
• Vara involverad i komplicerade kundcase och storskador och bistå kollegor som bollplank samt att emellanåt själv ansvara för konkreta UW-frågor.
• Driva produktutveckling inom företagsförsäkring, vilket innebär att du samlar in förslag och idéer från olika intressenter såsom kollegor, mäklare och övriga samarbetspartners för att skapa produkter som är attraktiva och håller över tid.
• Ansvara för interna och externa guidelines för affärsområdet.

När en affär går utanför Svedeas guidelines är det ditt ansvar att initiera och driva dialogen vidare med HDI Global Specialty som är riskbärare för Svedeas affär samt att flagga för compliance om vi t.ex. gör affär utanför vårt normala geografiska område. För att lyckas i rollen krävs det att du arbetar nära affären och verksamheten genom att samverka för goda och uthålliga affärer inom Svedeas riskaptit. Här ingår också att bistå, styra men också säga nej till affär. Du rapporterar till affärsområdeschefen för företag.


Vem är du?

På Svedea lägger vi stor vikt vid personlighet och potential. Vi söker dig som förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer, vilket innebär att du fokuserar på kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter. Du är observant på mål och säkerställer att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. Du är nytänkande och kan se saker ur olika perspektiv. Uppstår det problem är du bra på att snabbt planera om och hitta lösningar som tar oss framåt.

Andra viktiga egenskaper är att du är beredd på att fatta beslut, ta initiativ samt kan vara drivande i att projekt både startas och går i mål. Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta. Slutligen gillar du att vara nära affären och göra skillnad för våra kunder och partners.

Utöver din personlighet är det viktigt att du:

• Har en gedigen kunskap och erfarenhet inom företagsförsäkring, framförallt egendomsförsäkring.
• Har tidigare erfarenhet av resultatansvar inom ramen för din befattning.
• Är skicklig på risk och förstår utmaningen inom olika försäkringsområden.

Har du en akademisk utbildning inom ekonomi, juridik eller teknik är det meriterande.Mer information om Svedea hittar du på www.svedea.se. Ytterligare upplysningar om tjänsten erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070 772 77 11.