Rektor till Svedea Academy

Välkommen till ett unikt bolag inom försäkring. Svedea erbjuder försäkringar för bilar båtar, motorcyklar, snöskotrar, fyrhjulingar, hundar och katter, men också ett stort antal företag. Vår vision är att förändra försäkringsbranschen och vår övertygelse är att framgång skapas av engagerade medarbetare som trivs på jobbet. Starkt bidragande till detta är vår företagskultur som är mycket tydlig. Medarbetarnas engagemang är också extremt högt och vi har för andra året i rad tilldelats utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin fordonsförsäkring. Red dot


Vill du ansvara för att bygga branschens bästa internutbildning!

Expertkunniga medarbetare är en av Svedeas främsta konkurrensfaktorer samtidigt som möjlighet till kompetensutveckling är ett starkt argument för att rekrytera de bästa. Dessa två faktum – avgörande för våra kunders uppfattning om oss och vår möjlighet att rekrytera/behålla medarbetare – utgör huvudmotiv för uppbyggnaden av vad vi vill ska bli försäkringsbranschens bästa internutbildningsprogram.

Svedea Academy är samlingsnamnet på Svedeas utbildningar för den egna personalen. I Svedea Academy ryms alla typer av utbildningar, från utbildning i compliance och försäkringskunskap till utbildning i produktkunskap och försäljningsteknik. Många utbildningar ges som onlinekurser men även lärarledda ”på plats-utbildningar” förekommer. Huvuddelen av kursutbudet skapas med interna resurser men även externa utbildningar ingår.

Vilka utbildningarna i Svedea Academy ska vara styrs av verksamhetens behov. Produktägare, försäljning, skador, kommunikation, IT ska alla kunna påverka utbudet av utbildningar i syfte att utveckla respektive del av bolaget. Även medarbetarnas individuella önskemål om specifika utbildningar tillvaratas.

Vår vision är att skapa en utbildningsplattform som på ett avgörande sätt främjar Svedeas mål att ha branschens mest nöjda kunder och som kontinuerligt bidrar till vår konkurrenskraft. Vår ambitionsnivå är mycket hög och vi ser införandet av den nya utbildningsplattformen som ett viktigt steg i Svedeas utveckling.

Svedea Academy ska vara känd i branschen för sin kvalitet och effektivitet och uppfattas som ett viktigt skäl att börja på/stanna kvar på Svedea. Att ha genomgått kurser i Svedea Academy ska vara meriterande i karriären på Svedea men också i näringslivet som helhet.


Tjänsten

Svedea Academy leds av en rektor som ansvarar för att utbildningssatsningen på bästa sätt möter och stödjer verksamhetens behov. I ansvaret ingår att planera och genomföra uppbyggnaden av kursutbudet, att kvalitetssäkra utbildningarna och att fortlöpande monitorera, utvärdera och utveckla satsningen. Du har ägarskapet över helheten men är också själv beredd att ta i extra i både stort och smått.

Kraften att bygga branschens bästa interutbildningsprogram ska komma inifrån. Du kommer att behöva lära känna organisationen på djupet, skapa starka relationer och utifrån dem involvera, engagera och motivera medarbetare att bidra. Du ska vara ett stöd för de i organisationen som skapar/håller i utbildningar. Du avgör också vad vi ska göra själva och när vi ska ta hjälp utifrån.


Din bakgrund

Du har en akademisk examen och ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse. Hur Svedea Academy påverkar Svedeas möjligheter att rekrytera rätt och hur det i sin tur kopplar till kundnöjdhet och affären som helhet är lika tydligt för dig som det är för oss.

Att du arbetat inom försäkring ser vi inte som nödvändigt men du har troligen erfarenhet från operations, i exempelvis en roll som kundservicechef, som ledare inom inbound-outbound eller inom försäljning- och marknad. Du kan också vara en mycket affärsinriktad HR-chef eller HR-konsult. Har du en bakgrund inom utbildning är du också intressant.

Du har i tidigare roller arbetat med fokus på kundnöjdhet och har djup förståelse för vikten av kontinuerligt lärande. Du har under din karriär utmärkt dig som en ledare med entreprenörsegenskaper och drivs av att förändra, utveckla och göra skillnad. Du har god struktur och är duktig på planering och organisation. Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar.

Du påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende. Du trivs på scen och vill verkligen ta dig an situationer där det krävs att du agerar färgstarkt och skapar förtroende. Du vill göra avtryck samtidigt som du är du en god lyssnare och smidig som person.

Du är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter. Du är självständig och utgår ifrån att det är du själv som skall se till att det som krävs också sker. Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och motiverar dig att nå målen. Att förena långsiktigt strategiskt arbete med operativt är något du trivs med.

Stämmer beskrivningen på dig, helt eller i valda delar, kan du vara den vi söker. Extremt viktigt för oss är din inställning till projektet och vad du som person utstrålar. Svedea Academy förtjänar den bästa rektorn!


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.