Movestic söker Företagsrådgivare

Movestic erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och för företagare. Movestic tror på att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för ett bra ekonomiskt skydd och erbjuder därför produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare och via digitala tjänster. Från att ha startat i sann entreprenörsanda hos Moderna inom Kinnevikkoncernen ägs de sedan 2009 av brittiska, börsnoterade Chesnara PLC. Chesnara äger livförsäkrings- eller pensionsbolag även i Nederländerna och Storbritannien. Movestic är idag aktiva i direktupphandlingar, är med i ITP och SAF-LO och erbjuder direktförsäljning via hemsidan. Som bolag är de lite mindre vilket gör att de har korta beslutsvägar och stor flexibilitet. De är etablerade på marknaden och samtidigt framtidsorienterade med uttalat intresse för dataanalys, AI och machine learning.Red dot


Arbetsuppgifter

Vi söker dig som kan tjänstepension, älskar att sälja och som nu vill ta steget till en roll där du får vara med och bygga upp något. Du kommer att få ett stort handlingsutrymme för att hitta och driva affär där din egen påhittighet leder dig till nya typer av säljaktiviteter och initiativ. Ditt affärstänk, starka säljdriv och initiativförmåga är det som avgör hur långt du kan gå.

Du kommer att tillhöra den relativt nyetablerade gruppen Direktförsäljning, som i dagsläget består av en gruppchef och en KAM, och arbetar med försäljning av Movestics produkter och tjänster till företagskunder. Din uppgift är att hitta affärsmöjligheter, skapa nya och utveckla befintliga kundrelationer. Företagsrådgivning är en självklar del av rollen, men även individrådgivning förekommer.

Här driver du självständigt prospektering, kundbearbetning och försäljning till företagsmarknaden. Med en tydlig uthållighet och målmedvetenhet ringer du kalla samtal, bearbetar leads, initierar flera olika typer av aktiviteter (som du givetvis även driver igenom och följer upp kring) och ger dig inte förrän du dragit affären i hamn. Det du gör kommer att synas tydligt i organisationen och du tar ett helhetsansvar i smått som stort. I denna roll kommer du att bidra till utvecklingen av marknadens främsta digitaliserade direkterbjudanden.

Exempel på arbetsuppgifter

• Identifiera affärsmöjligheter
• Skapa kontakt och relation med helt nya potentiella kunder
• Etablera och utveckla starka relationer till beslutsfattare för tjänstepension på företag
• Bevaka upphandlingar på intressanta företag, genom nätverk och kontakter på olika sätt i marknaden
• För varje kund hålla en uppdaterad affärsplan innehållande långsiktiga strategiska initiativ


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med IFU-diplom eller motsvarande och Insuresec-licensiering. Det är meriterande med relevant akademisk examen liksom med utbildningar inom försäljning och förhandling.

Erfarenhetsmässigt har du arbetat minst två år med försäljning, som förmedlare eller direkt och har erfarenhet av försäljning av tjänstepensioner till företagskunder. För att lyckas krävs det att du har ett tydligt starkt säljdriv och goda kunskaper inom både tjänstepensions- och personriskområdet.

Du har god förståelse för företagsekonomi – drivkrafter, balans & resultaträkning och är en van och skicklig förhandlare som tillämpar olika förhandlingstekniker i samband med kundmöten.

Du hanterar affärsengelska väl i tal och skrift.


Personliga egenskaper

Våra värderingar är Vilja, Omtanke, Nytänk och Ansvar varför vi främst vill attrahera dig som är tålmodig, driven och entusiastisk.

Vi vill att du är beslutsför och tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.
Du är bra på att skapa goda relationer och bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Du kommer bra överens med personer på alla nivåer och hanterar konflikter på ett balanserat sätt.

Du gör ett starkt intryck på andra. Är bra på att övertyga och skapar engagemang. Du stödjer idéer för egen eller andras sak.

Vi ser gärna att du är kreativ och skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Du har lätt för att skapa lösningar på problem och bidrar till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Vi söker dig som har stor fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Du arbetar produktivt, även i pressade miljöer och situationer. Har kontroll över dina känslor i svåra situationer. Balanserar kraven i arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.