Senior Aktuarie

AMF ligger mitt i centrala Stockholm och vi är idag cirka 350 medarbetare. Med fyra miljoner kunder och ett förvaltat kapital på mer än 700 miljarder kronor, har vi ett stort samhällsansvar, och är en av de största aktörerna på den svenska pensionsmarknaden. Vårt uppdrag är att ge våra kunder en så hög och trygg pension som möjligt. Vi ägs av fack och arbetsgivare tillsammans. Vår vision är att bli bäst i Sverige på pensionen från jobbet. Vi drivs av ett stort engagemang för våra kunder och en stolthet för vårt uppdrag. Vi lever enligt våra värdeord; enkel, trygg och mänsklig. Därför tycker vi att det är viktigt att visa varandra respekt och öppenhet på jobbet. Vi jobbar också för ett tydligt ledarskap, jämlikhet och mångfald genom rätten att få vara sig själv. Vi vill att alla ska känna arbetsglädje och trivas hos oss.Red dot


Arbetsuppgifter

Som senior Aktuarie ingår du i aktuarieavdelningen som består av nio personer inklusive Chefaktuarie.

Tillsammans med dina kollegor i Aktuarieavdelningen har du ansvar för AMFs reservsättning, solvensberäkningar och resultatuppföljning.

Avdelningen har ett nära samarbete med Produkt, Kapitalförvaltning, Risk, Ekonomi och Juridik och bidrar till att kundernas intressen alltid sätts högst och till målet att upprätthålla marknadens bästa pensionsprodukt, med hög avkastning och låga avgifter.

Du stödjer verksamheten i frågor om systemutveckling, produktutveckling, kundhantering och kommunikation, samt bidrar till verksamhetsövergripande projekt.

Några av dina uppgifter är att testa AMF:s försäkringssystem och andra aktuariella system, att i nära samarbete med kundadministrationen förbättra kvaliteten i systemen och att i nära samarbete med produkt- och juridikavdelningen stödja bolagets produktutveckling.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av aktuariellt arbete och du som åtminstone har en del av din erfarenhet från livförsäkringsverksamhet.

Vi ser gärna att du har så bred aktuariell erfarenhet som möjligt.

En förutsättning är att du kan programmering och har systemvana.

Det är viktigt att du har arbetat med traditionell försäkring och är väl insatt i relevanta försäkringssystem. Vi ser det som meriterande med kunskap om och erfarenhet av systemet Inca eftersom AMF använder sig av det.


Personliga egenskaper

Du är en lagspelare som visar intresse och förståelse för andra. Passar in i gruppen och skapar laganda. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Du har god analytisk förmåga. Analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor. Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Visar snabb förståelse av ny information. Förvaltar kunskap (samlar, kategoriserar och sprider kunskap som är användbar för organisationen).

Du har stor fokus på kundbehov och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.

Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar personlig stil till olika människor och situationer. Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter.
Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.