Nordic Nuclear Insurance söker Teknisk Chef

Nordiska Kärnförsäkringspoolen består av 15 försäkringsbolag i Sverige och Finland och har som uppgift att försäkra kärntekniska anläggningar i Sverige och Finland. Utöver att förse våra kunder i Sverige och Finland med försäkringsskydd, samarbetar vi med 25 atompooler runt om i världen där vi avger och tar emot fakultativ återförsäkring. Poolen har två kontor, ett i Stockholm med två personer och ett i Helsingfors, där den verkställande direktören sitter. Vi söker nu en Teknisk chef med placering i Stockholm då den nuvarande Tekniske Chefen går i pension. Red dot


Arbetsuppgifter

Tillsammans med VD sköter du underwriting och förnyelse av mottagen återförsäkring och NNI:s direktaffär.

I rollen ingår att sköta kontakterna med de svenska direktkunderna och att ha ansvar för den tekniska service som NNI utövar i Norden och globalt.

Du leder verksamheten operativt och administrativt på kontoret i Stockholm.

Likaså koordinerar du skadehanteringen för NNI:s bestånd samt samordnar svensk skadehanteringsorganisation.

I rollen ingår också att upprätthålla kontakten med myndigheter och intresseorganisationer i Sverige och internationellt.

Du är beredd att bidra till produktutveckling och deltar i nationella och internationella arbetsgrupper enligt NNI:s behov.

Du är en viktig part i planeringen av NNI:s verksamhet och deltar i styrelsearbetet tillsammans med VD.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med teknisk utbildning (civilingenjör eller motsvarande)

Du har gedigen kunskap om och erfarenhet av sakförsäkring. En lämplig bakgrund kan vara Property- eller Engineering Lines Underwriter, mäklare eller risk manager.

Vi ser gärna att du har internationell erfarenhet.

En förutsättning är att du har goda språkkunskaper (både i tal och skrift) i svenska och engelska.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och har en god analytisk förmåga.

För dig är det viktigt med måluppfyllelse och du är observant på mål och fastställd kvalitet och ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är tydlig i din kommunikation och uttrycker dig klart och övertygande såväl i grupp som på tu man hand samt skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Du organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Du är beslutsför och initiativtagande.

För dig är det naturligt att arbeta självständigt, samtidigt som du är smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.