Treaty Underwriter

Hannover Re är världens tredje största återförsäkringsbolag med ca 3 300 anställda och 140 kontor i 20 länder världen över. På kontoret i Stockholm är vi ca 50 anställda på Hannover Re, samt ytterligare ca 60 anställda som tillhör systerbolaget HDI Global Specialty. Vi bedriver återförsäkrings- och direktförsäkringsverksamhet inom såväl liv- som sakförsäkringsområdet.Red dot


Arbetsuppgifter

Vi letar efter dig som vill vara med och driva vår nordiska Treatyaffär där vi tillsammans styr vår portfölj och fattar beslut i nära kontakt med våra kunder. Gillar du kombinationen av teknisk analys och förhandling, och är duktig på att bygga och underhålla nätverk? Då kan du vara den vi söker!

Tjänsten innebär att riskbedöma, modellera, analysera och prissätta försäkringsportföljer samt förhandling av kontraktsvillkor.

Rollen innebär en mix av teknisk underwriting och en förmåga att kunna skapa och utveckla uthålliga kundrelationer.

Kunderna är försäkringsbolag i Norden och du arbetar både med försäkringsförmedlare samt direkt med försäkringsbolagen.

Du kommer att tillhöra en underwritinggrupp som arbetar inom Fakultativ- och Treaty-återförsäkring. Gruppen består av ca 10 medarbetare, varav två personer arbetar inom Treaty underwriting.

Arbetsåret är förhållandevis tydligt uppdelat. De flesta kontrakt förnyas årligen den 1 januari vilket innebär att hösten är en väldigt intensiv period där arbetsbelastningen är hög. Efter den intensiva förnyelseperioden följer en period med avrapportering, uppföljning och analys av affären, samt genomgång av portföljstrategier. Arbetet består även av resor och andra relationsskapande aktiviteter för att underhålla och hitta nya affärsmöjligheter samt samarbete med andra enheter inom Hannover Re.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen inom exempelvis ekonomi, matematik, statistik och/eller teknisk utbildning.

Du har 5–10 års erfarenhet från sakförsäkringsbranschen. En passande bakgrund är arbete som Treaty Underwriter, Återförsäkringsansvarig eller Analytiker inom återförsäkring.

Du kan också ha din bakgrund från direktförsäkringsverksamhet i roller som underwriter eller analytiker inom gruppförsäkring eller annan portföljunderwriting.


Personliga egenskaper

Som person tror vi att du:

- Är utåtriktad och serviceinriktad med en hög social förmåga och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och människor.
- Har ett starkt affärsmannaskap, vilja att göra affärer med fokus på lönsamhet och långsiktighet.
- Är analytisk och sifferorienterad och har god förmåga att analysera och hantera större mängder information.
- Är flexibel, lösningsorienterad och kan snabbt sätta dig in i nya situationer, och ta egna initiativ.
- Uttrycker dig klart, tydligt och koncist i tal och skrift och kan anpassa språk och stil med hänsyn tagen till mottagaren.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du både är försäkringstekniskt skicklig och är en trygg beslutsfattare samtidigt som du har en god förmåga att skapa och utveckla uthålliga kundrelationer.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.