Key Account Manager till Gjensidiges Partnerkanal

Gjensidige Försäkring är ett av Nordens största försäkringsbolag med verksamhet i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum. Skadeförsäkring har varit vår kärnverksamhet i Norge i nästan 200 år. I Sverige etablerades Gjensidige Försäkring år 2006 och erbjuder försäkringsprodukter till privatpersoner och näringsliv med utgångspunkt i visionen ”Vi ska känna kunden bäst och bry oss mest”.Red dot


Om tjänsten

Gjensidige är ett försäkringsbolag som växer snabbt på den svenska marknaden, där partnersamarbeten är en väsentlig del av affären och utgör också en central del i den övergripande strategin de kommande åren. Vi har ett stort fokus på digitalisering och de möjligheter det ger, där kunderna och våra partnersamarbeten är navet. Vi utvecklar och testar helt nya tjänster, skapar nya försäkringskoncept med moderna plattformar inom såväl nya som befintliga kundsegment för både Privat och Företag.

Vill du vara med och utveckla Gjensidige i Sverige med stort fokus på försäljning och långsiktiga partnerskap? Känns våra kärnvärden - Bygga trygghet, Tänka nytt och Ta sats - rätt? Vi söker en affärsdriven och självgående Key Account Manager som har stor erfarenhet och kunskap av att jobba med partnerslösningar i försäkringsbranschen.


Arbetsuppgifter

I denna roll som KAM är du ansvarig för utveckling och förvaltning av befintliga avtal, men fokus kommer ligga i att söka nya affärsmöjligheter och partnerskap med såväl nya som mer beprövade koncept och affärsmodeller. Du kommer jobba tätt tillsammans med bl a Marknad, Affärsutvecklare, Analytiker, Pris, produkt & Underwriting. Överlag ställer tjänsten som KAM höga krav på proaktivitet, och du drivs mer av en egen målbild än en konkret arbetsbeskrivning.

Tjänsten är inte styrd till ett specifikt partnersegment, vilket gör att du jobbar med och utvecklar lösningar tillsammans med partners/förmedlare inom flera olika segment, t ex Företag, Privat, Hälsa. Du har tillväxt- och lönsamhetsansvar för egen portfölj och tydligt uppsatta mål. Du arbetar med strukturerad affärsplanering och prospektering och säkerställer att aktiviteter styr mot de strategiska målen. I rollen agerar du med precision, är ihärdig och håller en hög aktivitetsnivå.

Våra partnerskap kännetecknas av större affärer i gruppformat med tydliga och unika mervärden för både partner och slutkund. Rollen innebär att du har ett flertal kontaktpunkter, med exempelvis mäklare, partners, slutkunder och interna intressenter vilket betyder att flertalet av affärs- och distributionsmodellerna är komplexa och att arbetet till stora delar drivs i projektform.

Idag består gruppen av nio drivna personer, de flesta KAM:ar, med blandad bakgrund, erfarenhet och ålder.


Bakgrund

Vi vill att du har en god erfarenhet av arbete med partnerlösningar samt djup och dokumenterad kunskap i komplex försäljning inom försäkringsbranschen. En passande bakgrund är KAM, Säljare, Förmedlare, Affärsutvecklare och/eller Säljande underwriter.

Avgörande för att lyckas i KAM-rollen är att du tycker det är roligt att göra affärer, är en vass förhandlare som presenterar och föreslår långsiktiga lösningar som i längden gagnar alla intressenter, samt att du är affärsmässig utifrån ett strategiskt perspektiv. Du har god kunskap inom flera områden som försäkring, juridik, teknologi och marknad.

Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer och skapa förtroende över tid såväl internt som externt. Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse och sätter höga normer för kvalitet och kvantitet.

Arbetet förutsätter att du kan agera självständigt och har förmåga att ta egna initiativ. Det är positivt om du har erfarenhet av ledarskap eller projektledning.

Du anpassar dig till ändrade förhållanden, accepterar nya idéer och initiativ till förändringar.

Vidare håller du dig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender liksom att du identifierar affärsmöjligheter för organisationen.

Det är viktigt att du uttrycker dig tydligt i såväl tal som skrift och kan ställa krav på såväl interna som externa intressenter.

Vad erbjuder vi?

Som en del av Gjensidige kommer du att få chansen att vara med och utveckla ett bolag i tillväxt. med en platt, prestigelös och beslutsam organisation. Din insats kommer ha stor betydelse för vår vidare framgång på den svenska marknaden. Vi håller till i nyrenoverade, fräscha lokaler centralt på Östermalm i Stockholm. Kontoret är en arbetsplats präglad av en mix av åldrar, erfarenhet och bakgrund.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts, lisa.robberts@qsearch.se, telefon 076-777 03 65 eller Stefan Otterbeck, stefan.otterbeck@qsearch.se, telefon 0707-72 77 11.