VD

HouseOfGuarantees (HOGS) blev etablerat i 2019 i Norge og er et familieeiet selskap. Selskapet har idag 10 ansatte, moderne og skalerbare IT løsninger og hadde i 2020 en omsetning på ca 60MSEK og et resultat etter skatt på ca 4 MSEK. Hogs har eksklusiv rett til å representere LIBERTY MUTUAL innom Garanti/Surety området i Norden. Liberty er verdens ledende selskap på Surety. Red dot


Arbetsuppgifter

Din uppgift är att etablera, driva och utveckla en svensk garantiverksamhet motsvarande den norska verksamheten i koncernen.

Det innebär att utforma verksamhetsplan, formulera vision och mål, rekrytera medarbetare och organisera verksamheten. Målet är att rekrytera upp till tio medarbetare till den svenska verksamheten.

Du har budget-/ resultat- och personalansvar. Kontorslokal och legal struktur med tillstånd från FI finns och kandidaten har i uppgift att i ett nära samarbete med den norska verksamheten skapa en skalbar, effektiv och modern verksamhet.

Du leder och driver arbetet och är operativ själv i försäljning och affärsutveckling.

En viktig del i byggande och utveckling är att skapa en god affärskultur och att etablera en verksamhet som är förenlig med aktuella och relevanta regelverk.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av garantiverksamhet inom försäkring.

Du är genuint intresserad av att sälja och van vid att skapa affär själv.

En förutsättning är att du har arbetat med stora företagskunder och kan mäklarmarknaden. Likaså är det viktigt att du har gott renommé i marknaden och har ett väl utvecklat nätverk.

Eftersom du har ansvar för att driva affären är det viktigt att du förstår finansiella nyckeltal och drivs av att arbeta mål- och resultatinriktat.


Personliga egenskaper

Du är en naturlig ledare som pekar ut riktningen åt andra. Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt. Motiverar och ger befogenheter. Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling.

Du visar intresse och förståelse för andra. Du skapar laganda och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar, rådfrågar och kommunicerar proaktivt. Stödjer och bryr dig om andra. Visar respekt för gruppmedlemmars åsikter och bidrag.

Kommunikation är en av dina starka sidor och du talar tydligt och flytande. Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet, händighet, spatial medvetenhet och skicklighet.

Du har ett stort intresse för affären och en utpräglad kundfokus och kundtillfredsställelse. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet. Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet. Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Uppnår genomgående projektmål.

Du har lätt för att anpassa dig till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Anpassar personlig stil till olika människor och situationer och är respektfull.

Vi söker dig som är en kämpe, accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm. Identifierar utvecklingsstrategier och söker utveckling till roller med större ansvar och inflytande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766