AML/CTF Regulatory Specialists

Swedbank AB är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder. I Swedbank strävar vi efter att ta tillvara varje medarbetares individuella förmåga och uppmuntra de personer som söker nya utmaningar inom koncernen. Vi söker dig som delar vår vision och våra värderingar: Vision: Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa: "Swedbank - beyond financial growth". Värderingar: Öppen, enkel och omtänksam. Red dot


Arbetsuppgifter

Customer Regulatory Management är en nybildad enhet inom affärsområdet Svensk Bankverksamhet (SBV) där ansvaret för kundrelaterade regelverk, bl.a regelverk kopplade till kundkännedom, penningtvätt och terrorismfinansiering (KYC/AML/CTF), samlas. Ytterligare kundrelaterade regelverk som ingår i gruppens ansvarsområde på sikt, exv. MiFID II, IDD, PSD2 och GDPR.

Enheten har ansvar för att driva arbetet med att implementera och operationalisera processer tillsammans med kundenheterna för att möta kraven i de kundrelaterade regelverken. Likaså koordinerar enheten SBV:s arbete mot tillsynsmyndigheter i vissa delar.

Enheten organiseras i flera grupper varav AML/CTF Regulatory Office är en.

Som AML/CTF Regulatory Specialist i gruppen agerar du och dina kollegor som centre of excellence i regulatoriska tolkningsfrågor och säkerställer enhetliga tolkningar inom SBV:s första försvarslinje.

Du och dina kollegor arbetar även med att sätta governance och operating model inom SBV i förhållande till andra enheter i banken, exv. Anti-Financial Crime Unit och kontorsrörelsen.

Vidare är enheten kontaktpunkt för Internrevision, Compliance och Risk med ansvar att följa upp och åtgärda findings inom enhetens ansvarsområde.

Du rapporterar till chefen för AML/CTF Regulatory Office.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med juristexamen eller motsvarande utbildning och minst fem års erfarenhet av juridiskt arbete i finansiellt institut, gärna storbank.

Du har gedigen erfarenhet av arbete med finansiella regelverk, till exempel som Compliance, Legal, specialist på advokatbyrå, på FI eller som konsult.

Exempel på relevanta regelverk är AML, sanktions- och bolagsstyrningsregelverk och regler om utlagd verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetat med analys och riskbedömning inom området Anti Financial Crime.

Eftersom tjänsten är bred och spänner över många juridiska delar är det meriterande med erfarenhet från arbete med bolagsjuridik.

Det är viktigt att du är van vid att göra självständiga regeltolkningar och har lätt för att pedagogiskt förklara regelverk och syftet med dem. Du är intresserad av affären och vill vara delaktig i utveckling av den från ett regulatoriskt perspektiv.


Personliga egenskaper

Du är en skicklig skribent och skriver klart, tydligt och korrekt. Skriver övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Du uttrycker dig på ett välstrukturerat och logiskt sätt.

Du har en god analytisk förmåga. Analyserar numerisk och verbal data och bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem. Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Det är viktigt att du kan skapa nya idéer, infallsvinklar och insikter och har lätt för att skapa ett brett spann av lösningar på problem. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt. Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar.

Du anpassar dig lätt till ändrade förhållanden. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar och är flexibel. Visar respekt för andra.

Du accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm. Söker utveckling till roller med större ansvar och inflytande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.