IT Ansvarig

United Securities (US) ägs av försäkringsförmedlarorganisationen Säkra. Som rådgivare till US är man anknuten till oss och arbetar under vårt värdepapperstillstånd. Vi styrs inte av någon enskild bank eller något försäkringsbolag. För oss är det viktigt med goda samarbeten i form av produkter och tjänster där vi kan erbjuda kunderna ett brett sortiment av produkter och vi fungerar som ett nav för de rådgivare som samarbetar med oss. Vi erbjuder produkter från flera försäkringsbolag, fondbolag, depåinstitut och kapitalförvaltare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Swedsec. De rådgivare som arbetar med oss finns representerade på de flesta orter runt om i Sverige och detta anser vi vara en styrka, då möjlighet till god rådgivning inte enbart ges i storstadsregionerna. Red dot


Arbetsuppgifter

Du har ansvar för att driva och utveckla IT funktionen inom United Securities och arbetar både utifrån ett operativt (taktiskt) och strategiskt perspektiv.

Din uppgift är att säkerställa den dagliga driften, löpande stödja verksamheten med allt från felsökning, utsökningar etc till att planera och driva IT- och operationsrelaterade projekt. Och kanske viktigast av allt; leda oss hela vägen från back-end till kundfront för att vi ska nå våra ytterst ambitiösa mål.

Du är involverad i avtalsförhandlingar och möter både externa parter såväl som upprätthåller en professionell relation med våra samarbetspartners i IT-frågor.

Du har budget- och resultatansvar och arbetar med att upprätta, genomföra, rapportera och löpande uppdatera en både taktisk och strategisk plan för US inom IT. Du utformar och genomdriver vår roadmap inom IT på 1 till ca 3 års sikt.

Ditt samarbete med IT-ansvarige inom Säkra är helt avgörande för att du som person och vi som koncern ska lyckas inom IT-området.

Exempel på andra uppgifter är:

• Se till att bolaget lever upp till interna riktlinjer och policys kopplat till IT, informationssäkerhet etc samt relaterade områden
• Ta fram beslutsunderlag och presentationer i olika typer av frågor och presentera för styrelser, olika chefer och medarbetare internt samt till externa parter
• Planera, driva och slutföra projekt, stora som små
• Aktivt delta i inköp/upphandling samt avtalsförhandlingar gällande IT- & operationsrelaterade områden
• Löpande hålla dig uppdaterad kring United Securities och Säkras erbjudande gentemot rådgivare och kunder och hur det praktiskt fungerar, detta för att veta vad vi erbjuder samt hur idag – och inte minst, hur vi kan utveckla detta imorgon
• Löpande hålla dig uppdaterad på marknads- & branschtrender


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med akademisk examen (inom systemvetenskap, ekonomi eller liknande).

Du har gedigen arbetslivserfarenhet från IT inom värdepapper/försäkring/finans/bank och dokumenterad erfarenhet av projektplanering och projektledning. Du är van vid att arbeta både taktiskt och strategiskt.

Det är viktigt att du har en god förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift.

Kunskap/förståelse för förmedlad affär är meriterande.


Personliga egenskaper

Du är beslutsför och fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker. Du är ansvarsfull och tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Startar och skapar aktivitet.

Du talar tydligt och uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt. Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende. Utstrålar trovärdighet.

Du skriver klart, tydligt och övertygande på ett engagerande och uttrycksfullt sätt. Undviker onödigt användande av jargong och komplicerat språk. Skriver på ett välstrukturerat och logiskt sätt.

Du är kreativ och lösningsinriktad, skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter. Skapar innovativa produkter eller modeller. Söker möjligheter till förbättring av organisationen. Uppfinner effektiva förändringsinitiativ.

Du är målfokuserad och sätter klart definierade mål. Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Utnyttjar tiden effektivt. Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.

Håller dig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender. Uppvisar finansiell medvetenhet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.